Jazdectvo

Jazdectvo

Hoci jazdectvo sa dlhé roky využívalo nielen rekreačne, ale aj na rehabilitáciu, ako šport zdravotne znevýhodnených sa začalo kreovať až v 70. rokoch minulého storočia. Prvý svetový šampionát sa uskutočnil v roku 1987 vo Švédsku a svoju paralympijskú premiéru zažilo na PH 1996 v Atlante. Súťažia v ňom športovci s telesným i zrakovým postihnutím, muži i ženy spoločne v rôznych skupinách postihnutia v dvoch drezúrnych disciplínach - v Championships teste a voľnej jazde na hudbu. V tímových súťažiach štartujú traja resp. štyria jazdci. Výkony jazdcov sú posudzované na základe ich prejavu počas jazdy, t. j. schopnosti ovládať svojimi povelmi koňa pri chôdzi, kluse a cvale. Súťažiacim je umožnené používať viaceré pomocné prostriedky.

Slovenské jazdectvo sa po prvýkrát predstavilo na PH 2008. Na rozdiel od väčšiny súťaží, ktorých domovom bol Peking, jazdci súťažili v Hongkongu. Slovensko reprezentovala v tom čase 29-ročná Bratislavčanka Katarína Jobbágyová a v úvodnej disciplíne drezúre obsadila výborné siedme miesto. Vo voľnej jazde na hudbu skončila dvanásta. V Riu sa jej tiež podarilo hájiť slovenské farby ako jedinej zástupkyňi v tomto športe.