Džudo

Džudo

Džudo, ktoré ako prvé začalo vykonávať bojové umenie ako činnosť pre precvičovanie mobility, bolo zaradené ako súťažný šport na Paralympijských hrách v Soule v roku 1988 a v roku 2004 v Aténach boli zaradené prvé váhové kategórie žien. Tento šport je otvorený pre športovcov so zrakovým postihnutím v niekoľkých váhových kategóriách. Súťaž trvá 5 minút a športovec s väčším počtom bodov vyhráva. Na hrách v Londýne 2012 súťažilo 132 športovcov v 13-tich medailových disciplínach.