Prokeinová Margita

BIO
Narodený: 26.09.1971

Plávanie - Telesne postihnutá S 7, SB 8, SM 7

Podujatia na ktorých štartoval