Mária Dutková

BIO
Športy: Tanec na vozíku
Narodený: 14.02.1991
Postihnutie: rázštep chrbtice

Materský klub: Tanečný klub Ellegance Košice