Marečák Marián

BIO
Športy: Lukostreľba
Narodený: 28.06.1972

Telesne postihnutý, W2, vozíčkár
Physically disabled, W2,wheelchair athlete

Miesto narodenia/Birthplace: Kežmarok

Disciplína/Event: Lukostreľba/Archery

Klub/Club: MŠK Kežmarok

Najväčšie úspechy/best results:

 

Najväčšie úspechy

Podujatia na ktorých štartoval