Jobbagyová Katarína

BIO
Narodený: 26.03.1979, Bratislava
Výška: 157
Postihnutie: telesné, pri pôrode a rannom veku spôsobená detská mozgová obrna
Zamestnanie: Právnická fakulta UK Bratislava – právo (Mgr.), Medzinárodné vzťahy a diplomacia UK Bratislava, postgraduálne štúdium
Tréner: Magdaléna Pokorná

Disciplíny/skupina postihnutia: súťaž jednotlivcov, tímov a voľná zostava na hudbu, skupina 1a

Záľuby/hobby: kvantova fyzika, neuroveda, príroda, cudzie kultúry a jazyky

Klub: Dan Club Stupava

Katarína jazdila v Hongkongu na maďarskom koni Libbenő. V súčasnosti má už dva vlastné kone a v Riu bude súťažiť na tmavom hnedákovi Sterngreiferovi. Útla športovkyňa má energie na rozdávanie - okrem pravidelných tréningov v Stupave stíha od marca tohto roku aj prácu motivátorky a sociálno - právnej poradkyne v piešťanskom Adeli Centre.  

Najväčšie úspechy

Podujatia na ktorých štartoval