Zhodnotenie účasti výpravy

Zhodnotenie účasti výpravy

Slovenský paralympijský výbor už v roku 2014 vytvoril priestor a podmienky na vznik Tímu PH Rio a na základe návrhu Štábu PH Rio 2016 v novembri 2014 schválil jeho menovité zloženie. Do tímu bolo zaradených 40 športovcov a jeden pilot v 11-tich druhoch športov, pričom 37 športovcov bolo telesne a 3 športovci boli zrakovo znevýhodnení. Návrhy na zaradenie prišli od športových zväzov (Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov a Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov) a samotného SPV, ktorý je zároveň i národným športovým zväzom pre atletiku, plávanie, streľbu a tlak na lavičke.

Pri tvorbe tímu bolo snahou Štábu PH Rio 2016 od začiatku vytvoriť predpoklady pre úspešnú reprezentáciu SR na PH Rio 2016, ktorá v každom z obsadených športov bude siahať na najvyššie – finálové méty a dokáže v rastúcej konkurencii obstáť a umiestniť sa do 6.miesta. Postavenie našich športovcov vo svetových rebríčkoch jednotlivých športov a dosahované výsledky nás utvrdili v tom, že vieme reálne taký tím zostaviť. Tejto filozofii zodpovedali aj pripravené nominačné kritériá pre účasť na PH Rio, ktoré schválil Výkonný výbor SPV začiatkom roka 2016.

Limitujúcim faktorom v tejto snahe boli však počty miesteniek, ktoré sú prideľované vo väčšine športov na krajinu na základe dosahovaných výsledkov a postavenia v rebríčkoch za obdobie 1-2 rokov. Už priebeh roka 2015 naznačil, že získať miestenky na PH Rio nebude vôbec ľahké a proces schvaľovania sa môže natiahnuť až do konca júla 2016. Predpoklady sa naplnili a na konci roka 2015 sme mali istých 14 priamych miesteniek (1 v atletike, 7 v boccii, 4 v cyklistike a 2 v streľbe), ku ktorým koncom januára tohto roka pribudlo 6 miesteniek v stolnom tenise. V priebehu nasledujúcich mesiacov nám na základe výsledkov boli postupne pridelené 2 ďalšie miestenky v lukostreľbe, 1 miestenka v plávaní a 1 miestenka v atletike, čím sa počet priamych miest zvýšil na 24. Ku koncu kvalifikačného obdobia však malo, okrem rebríčkovo najvyššie postavených športovcov, splnené kritériá aj ďalších 7 športovcov, a preto sme požiadali Medzinárodný paralympijský výbor alebo medzinárodné federácie o pridelenie tzv. „voľných“ miesteniek. Tu nám čiastočne bolo vyhovené a po doplnení miest v drezúre, streľbe, stolnom tenise a tlaku na lavičke sa ich počet vyšplhal na 29 v deviatich športoch, čo vytvorilo základ výpravy SR.

 

Kompletná hodnotiaca správa