Tím

Tím

Na základe dosiahnutých výsledkov na najvýznamnejších podujatiach /ME a MS/ v roku 2014 môžeme konštatovať, že slovenskí paralympionici majú šance získať miestenky až v 11-ich z celkového počtu 22 zaradených športov do programu PH Rio 2016. Zhodnotenie výsledkov za rok 2014 prebehlo v koordinácii SPV a jeho poradných orgánov. Rada športovej reprezentácie pri SPV zhodnotila výsledky vo všetkých športoch a na základe nich odporučila návrh zloženia širšieho Tímu Rio 2016.

Až v siedmych z deviatich športov, v ktorých sa konali MS alebo ME v roku 2014 získali naši športovci medaile. Najhodnotnejšie úspechy dosiahli na MS: strelci /Vadovičová 1.miesto, družstvo 4.miesto/, cyklisti /Metelka 1.miesto a 3x 2.miesto/, stolní tenisti /Riapoš 3.miesto, družstvá 3.miesto/ a bočisti /4.mieto v družstvách/ a na ME potom: atléti /Matušík 1.a 2.miesto, Kolníková 3. a 4.miesto, Margoč 4.miesto/, lukostrelci /Pavlík 1.miesto/ a plavci /Petrikovičová 3.miesto a Kemény 4.miesto/. Na základe týchto úspechov bolo do Tímu PH Rio 2016 pre rok 2015 navrhnutých 40 športovcov. V priebehu roka 2015 už dosiahli športové úspechy na MS: cyklisti /P. Kuril 1.a 3.miesto, J. Metelka 4.miesto a A.Oroszová 5.miesto/ a na ME: bočisti / páry BC1 a BC4 2 x 1.miesto/. Na základe dosiahnutých výsledkov boli do Tímu PH Rio 2016 zaradení ďalší športovci - L. Ďurdínová, M. Balcová, P. Kuril a M. Kuřeja. Do konca roka absolvujú svoje MS alebo ME atléti, lukostrelci, jazdkyňa, stolní tenisti a tlakári na lavičke.V súčasnosti po uzatvorení procesu prideľovania miesteniek ostalo v Tíme 34 športovcov. 

 
Šport Športovec Navádzač
atletika A. Matušík, M. Kuřeja  
boccia S. Andrejčík, R. Mezík, J. Nagy, T. Král, L. Baláži (náhradník), R. Ďurkovič, M. Strehársky (náhradník), L.Ďurdínová, M. Balcová  
cyklistika J. Metelka, V. Janovjak, A. Oroszová, P. Kuril J. Gallik
drezúra K. Jobbágyová  
lukostreľba P. KinikM. Pavlík,  
plávanie K. Petrikovičová  
stolný tenis J. Riapoš, R. Revúcky, M. Ludrovský, P. Mihálik, R. Csejtey, A. Kánová, M. Jambor  
streľba V. Vadovičová, R. Malenovský, J. Široký, R. Morvay (náhradník), V. Bučkuliaková (náhradníčka)  
tlak na lavičke M.Kamzík  
spolu 32 1

Tieto výsledky ako aj výsledky našich športovcov na predchádzajúcich PH oprávňujú trénerov i samotných športovcov pomýšľať i v Brazílii na méty najvyššie. Svoje postavenie v medzinárodných rebríčkoch by chceli medailami potvrdiť atléti, bočisti, cyklisti, lukostrelci, plavci, stolní tenisti a strelci. I ostatní, ak sa im podarí vybojovať si miestenky, sa budú chcieť tiež priblížiť tým najlepším.