Štáb

Štáb

Zabezpečenie účasti výpravy SR

Vychádzajúc z predpokladov účasti na PH až v 11-ich športoch bude sa veľkosť slovenskej výpravy pohybovať medzi 65-70 osôb, pričom športovcov by z toho mohlo byť do 40 a to je i počet miesteniek, ktoré by naši športovci mohli vybojovať pre Slovensko. To však bude v značnej miere závisieť od športovej výkonnosti, možností a vytvorených podmienok pre plnenie kritérií najmä v roku 2015, ktorý bude z pohľadu zisku miesteniek najdôležitejší.
Zabezpečovanie účasti výpravy v dejisku hier je dané podmienkami „Organizačného výboru hier - ROCOG", ktorý stanovuje špecifické postupy a určuje termíny poskytovania požadovaných údajov a náležitostí. Preto je príprava rozložená do dvoch rokov - na rok 2015 a 2016, kde už v roku 2015 je potrebné zadefinovať a konkretizovať naše požiadavky a následne tieto i prefinancovať /viď prehľad termínov nižšie/. VV SPV preto svojím rozhodnutím poveril prípravnými prácami a zabezpečením úloh spojených s účasťou Slovenskej výpravy na PH Štáb Rio 2016. Tento koordinuje prípravy a komunikuje prostredníctvom sekretariátu SPV s organizátorom od júla 2014.
Od 29. 7. 2014 je zloženie Štábu v tomto obsadení (bez titulov):

1. vedúci štábu Samuel Roško
2. zástupca SZTPŠ Martin Čapla
3. zástupca SAZPŠ Pavol Valent
4. zástupca VV SPV Branislav Režňák
5. zástupca MŠVVaŠ SR Dušan Ťažký
6. zástupca ADA SR - Žaneta Csaderová
7. lekár výpravy František Pisarčík
8. zástupcovia športov
9. administrátori Tomáš Varga, Maroš Čambal

Štáb, ako poradný orgán VV SPV, zabezpečuje všetky činnosti spojené s prípravou účasti výpravy SR na PH, vrátane logistiky. Logistika zahŕňa zabezpečenie nasledovných oblastí v dejisku hier, ale i doma:

 • Ubytovanie
 • Doprava osôb
 • Preprava športového materiálu
 • Preprava zbraní
 • Preprava koní
 • Oficiálne oblečenie
 • Program športov /súťaže, tréningy/
 • Program pre hostí
 • Médiá
 • Propagácia /reklamná kampaň/
 • Oficiálne akcie /sľub u prezidenta, prijatie predsedom vlády, krst maskota, apod./.