Štáb ZPH PyeongChang 2018

Štáb ZPH PyeongChang 2018

Zabezpečenie účasti výpravy SR

Pri účasti na ZPH 2018 v dvoch športoch bude veľkosť slovenskej výpravy 30 osôb, pričom športovcov by malo byť do 15. A to je aj počet miesteniek, ktoré by naši športovci mohli vybojovať pre Slovensko.
Zabezpečovanie účasti výpravy v dejisku hier je dané podmienkami organizačného výboru hier, ktorý stanovuje špecifické postupy a určuje termíny poskytovania požadovaných údajov a náležitostí. Preto je príprava rozložená do dvoch rokov - na rok 2017 a 2018, kde už v roku 2017 je potrebné zadefinovať a konkretizovať naše požiadavky a následne tieto i prefinancovať. VV SPV preto svojím rozhodnutím poveril prípravnými prácami a zabezpečením úloh spojených s účasťou slovenskej výpravy na ZPH Štáb PyeongChang 2018. Tento koordinuje prípravy a komunikuje prostredníctvom sekretariátu SPV s organizátorom.
Zloženie Štábu v tomto obsadení (bez titulov):

 

1.

Maroš Čambal

(vedúci štábu)

2.

Tomáš Varga

(administrátor)

3.

Branislav Delej

(lekár výpravy)

4.

Samuel Roško

(zástupca SPV)

5.

Martin Čapla

(zástupca SZTPŠ)

6.

Pavol Valent

(zástupca SAZPŠ)

7.

Martin Makovnik

(zástupca zjazdového lyžovania)

8.

František Pitoňák

(zástupca curlingu na vozíku)

9.

Miroslav Dráb

(zástupca para hokeja)

10.

Stanislav Ščepán

(tlačový atašé)Štáb, ako poradný orgán VV SPV, zabezpečuje všetky činnosti spojené s prípravou účasti výpravy SR na ZPH:

  • Doprava osôb
  • Preprava športového materiálu
  • Preprava zbraní
  • Oficiálne oblečenie
  • Program športov (súťaže, tréningy)
  • Program pre hostí
  • Médiá
  • Propagácia (reklamná kampaň)
  • Oficiálne akcie (sľub u prezidenta, prijatie predsedom vlády, krst maskota, a pod.)