Peking 2008

Peking 2008

XIII. letné paralympijské hry sa konali v Číne, v hlavnom meste Peking, od 6. septembra do 17. septembra 2008. Organizačný výbor Olympijských hier Peking 2008 (BOCOG) je zodpovedný za organizáciu olympijských ako i paralympijských hier.

Paralympijských hier sa zúčastnilo viac ako 4.000 športovcov so zdravotným postihnutím a cca 2.000 členov doprovodu zo 149 krajín sveta a budú ubytovaní v bezbariérovej paralympijskej dedine s rozlohou 80 hektárov. Na týchto hrách sa súťažilo v najväčšom počte športov v histórii PH. Z 20-tich športov bolo novým športom veslovanie. 18 športov bolo priamo v Pekingu, jachting v Oingdao a jazdectvo v Hong Kongu. Celkovo bolo udelených 471 zlatých medailí. Dianie na paralympijských hrách monitorovalo 3.500 zástupcov médií a pomoc im poskytovalo cca 1.000 technických pracovníkov. Predpoklad veľkého počtu dobrovoľníkov (až 30.000) bude jedným z faktorov, ktorý pomôže naplniť ciele BOCOG-u pripraviť unikátne hry v celosvetovom merítku.

Na paralympijských hrách v Pekingu sa zúčastnila i výprava zo Slovenska, ktorá na predchádzajúcich paralympiádach na základe získaného počtu medailí mala vysoký kredit.

Príprava športovcov v roku konania letných Hier XII. Paralympiády v Aténach bola kvalitná a úspešná, čo naši telesne postihnutí reprezentanti potvrdili ziskom dvanástich paralympijských medailí, z toho piatich zlatých. Slovenská výprava 2004 sa stala najúspešnejšou v histórii, keď sa Slovenská republika v celkovom hodnotení zúčastnených krajín umiestnila na konečnom 30. mieste.

Veríme, že trend v úspešnom ťažení /viď prehľad získaných medailí v tabuľke/ slovenských reprezentantov bude pokračovať, aj vďaka štátnej podpore, i na blížiacich sa PH v Pekingu. Svetová konkurencia sa neustále zvyšuje, napreduje vo vývoji a vo vytváraných podmienkach. Preto je dôležitá systematická, odborne vedená a dlhodobá príprava. Zabezpečenie podmienok v uplynulom období dáva predpoklad vysokých ambícií, avšak je potrebné v tomto trende pokračovať i v roku konania hier.

 

Peking

Peking je hlavné mesto Čínskej ľudovej republiky. Ako štatutárne mesto na úrovni provincie podlieha priamo ústrednej vláde.

Lorem ipsum dolor.