Londýn 2012

Londýn 2012

Prvé zaznamenané meno mesta dnes známeho ako Londýn, bolo Londinium. Bola to vtedy osada, ktorú v roku 43 po Kristovi založili rímske légie cisára Claudia. Gaius Iulius Caesar však prišiel do Británie už o 97 rokov skôr a prekročil rieku Temžu blízko neskoršieho Londýna. Na začiatku 7.storočia prišla do Londýna křesťanská misia z Ríma a bol založený prvý chrám Sv. Pavla. Po dlhých rokoch bojov o moc sa Británia v 18.storočí, už zotavená z občianskej vojny, rozvinula v obchodnú a priemyselnú veľmoc. Londýn sa stal centrom bankovníctva, silnela trieda kupcov a inteligencie. Stále trvajúca námorná prevaha položila základy britského impéria. Dnešný Londýn zahrňuje 32 správnych obvodov, vrátane Mesta Westminster.

Logo a maskot hier

Logo hier v Londýne má základný tvar rovnaký pre OH aj pre PH a jeho tvorcovia vychádzali z myšlienky dostupnosti účasti na hrách pre každého človeka. Paralympijské logo má predsa len svoju jedinečnosť, ktorá je daná znakom Medzinárodného paralympijského výboru a súčasne svetlým odtieňom charakterizujúcim súčasnosť, ktorá sa vryje do pamäte ľudí, ako predstavenie celého sveta v Londýne 2012.

Maskot PH Londýn 2012 dostal meno Mandeville podľa názvu miesta zrodu Paralympijských hier v Stoke Mandeville. V deň otváracieho ceremoniálu OH Londýn 1948, Sir Ludwig Guttmann usporiadal vlastné športové súťaže v Stoke Mandeville pre vojakov z II.svetovej vojny, ktorí zostali na vozíčkoch. Tieto hry sa rozrastali až sa stali hrami Paralympijskými. Maskot o sebe sám hovorí: „Samozrejme, mám rád paralympijské športy a paralympionici sú úžasní. Milujem stretávať ľudí, ktorí nás robia odlišnými a tiež tých, ktorí nás dávajú dohromady. Som vždy pripravený konať. Teraz však už niet viac času na stretávanie sa s takým množstvom ľudí a skúšať dosahovať výzvy. Ľutujem".

Londýn

Londýn je  metropolou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Je to mesto plné výstav, koncertov, divadiel, športu, tisíce podnikov, pubov a zaujímavých podujatí. Či ho navštívite prvýkrát, alebo tam žijete celý život, vždy je tam niečo nové a vzrušujúce. Londýn je jedno z najpôsobivejších a zároveň najdôležitejších a najnavštevovanejších miest sveta.

Lorem ipsum dolor.