Odznak Radovana Kaufmana

Výsledky súťaže Zlatý odznak Radovana Kaufmana

Slovenský paralympijský výbor realizuje v rámci svojho projektu "Deň Radovana Kaufmana" športovú súťaž pohybovej zdatnosti Zlatý odznak Radovana Kaufmana.


Súťaž je v tomto roku realizovaná zatiaľ ako pilotný projekt, preto boli do nej zapojené iba vybrané základné školy a do konca roku paralelne prebieha aj overovanie výkonnostných štandardov na špeciálnych školách. Napriek tomu sú čísla vyjadrujúce aktivitu škôl a žiakov v súťaži pre rok 2017 pozoruhodné. Do súťaže sa zapojilo 1297 žiakov z 15 škôl, pričom bolo splnených 195 zelených, 706 modrých a 396 červených odznakov pohybovej zdatnosti. Zapojené školy prostredníctvom elektronického formulára zaslali na SPV aj mená najlepších dvoch žiakov školy v každej kategórii, z ktorých 32 sa zúčastní záverečného finále súťaže 28.6.2017 v Partizánskom.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch súťaže nájdete na našej stránke v sekcii "Mládež":

http://spv.sk/zapojme-sa/vysledky-zo-radovana-kaufmana-2017