Túžime rovnako ako ostatní lyžovať a bicyklovať

22.09.2017

Túžime rovnako ako ostatní lyžovať a bicyklovať

SPV dlhodobo spolupracuje s Nadáciou KIA, ktorá už podporila viacero športových projektov zdravotne znevýhodnenej mládeže na Slovensku. Napríklad vlani sa nám vďaka týmto finančným prostriedkom podarilo zakúpiť dva kusy dualski a jeden handbike.


Túžba športovať, či túžba po pohybe je jednou z najprirodzenejších vlastností človeka. Pre väčšinu rodičov nie je veľkým problémom takéto sny svojich detí premeniť na skutočnosť. Avšak pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom je myšlienka na rodinnú vychádzku na bicykloch či spoločnú lyžovačku v drvivej väčšine nereálna...

Celospoločenský a celoslovenský záber projektu je v súlade s prácou SPV ako aj Nadácie KIA a hlavne našou mládežou. V roku 2016 SPV v rámci centier športu zdravotne znevýhodnenej mládeže podporil 98 mladých športovcov, pričom bránami letných a zimných športových kempov, zameraných na vyhľadávanie talentov, prešlo spolu 155 účastníkov. Práca s mládežou okrem merateľných výsledkov prináša aj množstvo pozitívnych ohlasov a vďaky nielen zo strany samotných detí, ale aj ich rodičov, súrodencov, asistentov, či škôl a iných inštitúcií.

Veľmi nás teší fakt, že po počiatočnej stagnácii v porevolučných rokoch sa záujem zdravotne znevýhodnených detí a mládeže o šport z roka na rok zvyšuje. Financovanie mládežníckeho športu je v plnej miere závislé na rozpočte SPV, pričom najväčším problémom už dlhodobo zostáva obstarávanie športového náradia a kompenzačných športových pomôcok, ktoré nie je možné uhradiť zo sociálneho, či zdravotného poistenia. V rámci materiálno-technického zabezpečenia sú častým problémom veľmi vysoké ceny športového náradia, predovšetkým v oblasti športových vozíkov, formuliek, handbike, špeciálne upravených lyžiarskych monoski a dualski kompletov.

Absencia tohto športového náradia prakticky znemožňuje mladému človeku so zdravotným znevýhodnením vykonávanie športovej činnosti či na úrovni rekreačnej, alebo výkonnostnej. V rovine rekreačnej sa jedná o množstvo rodín, ktoré mali možnosť takéto športové náradie využiť v rámci našich športových mládežníckych kempov a radi by v športovej činnosti so svojim dieťaťom pokračovali aj naďalej vo voľnom čase. Je napríklad vysoko motivujúce, keď dieťa pripútané na invalidný vozík spolu s rodičmi v rámci takéhoto kempu zistí, že je možné v sede, v špeciálne upravenom dualski lyžovať, či na špeciálne upravenom handbike absolvovať cyklistické výlety. Ak by sa však chceli aj naďalej v rámci aktivít SPV venovať športu, nie je možné takýto špeciálny športový materiál na Slovensku zohnať, pričom jeho cena sa vo väčšine prípadov pohybuje v reláciách vyše dva až tri tisíc eur.

Slovenský paralympijský výbor venuje mimoriadnu pozornosť oblasti rozvoja športu detí a mládeže. Okrem mladých zdravotne znevýhodnených športovcov, ktorí si už dôležitú cestu k športu našli, je veľký dopyt a z našej strany aj úprimná snaha po podpore športových aktivít rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Každoročne organizujeme zimné a letné športové kempy mládeže, ktorých sa spolu s dieťaťom zúčastňujú aj rodinní príslušníci. Práve tu, v rámci rozhovorov s rodičmi máme možnosť pochopiť, ako veľmi ťažké je v takejto rodine zrealizovať to, čo je pre bežné rodiny úplnou samozrejmosťou. Veď ktorá rodina by si vedela predstaviť leto bez vychádzky na bicykli, či zimu bez rodinnej lyžovačky? A predsa sú rodiny, kde vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa na niečo také nemôžu pomyslieť, netušia, že je to vôbec možné...

Keď však v rámci našich prázdninových kempov "ochutnajú" pocit, aké povznášajúce je sedieť v špeciálnom bicykli pre vozičkárov - tzv. handbike, alebo lyžovať vďaka špeciálnej sedačke monoski, či biski, nevedia sa dočkať chvíle, kedy opäť sadnú na bicykel, či zamieria so svojimi rodičmi na lyžiarsky svah. Potrebné športovo-technické vybavenie je však mimoriadne drahé a preto pre väčšinu takýchto rodín aj absolútne nedostupné. Najbližšia požičovňa tohto náradia je vo Viedni, odkiaľ si potrebné vybavenie pre letné a zimné kempy zapožičiava za nemalé finančné prostriedky aj Slovenský paralympijský výbor. Je pre nás preto prirodzenou výzvou, vybudovať materiálne a personálne vybavené stredisko športu zdravotne znevýhodnenej mládeže, ktoré by slúžilo týmto rodinám ako nenahraditeľný prostriedok realizácie zimných a letných športových aktivít. Pritom si uvedomujeme, že v prostredí rodiny sa športové aktivity posúvajú veľmi rýchlo na vyššiu úroveň a tak je veľký predpoklad, že aj v rekreačnom športe objavíme ďalšie športové talenty, ktoré budú neskôr úspešne reprezentovať svoje mesto, kraj, alebo Slovensko. Vybavenie strediska predstavuje nákup cyklistického handbike, dvoch lyžiarskych dualski a špeciálnej mobilnej nadstavby k invalidnému vozíku, umožňujúcej pohyb v kopcovitom teréne.

Aj preto patrí naša vďaka všetkým partnerom a podporovateľom, ktorí nám dokážu pomôcť so zabezpečením vybavenia pre zdravotne znevýhodnenú mládež, a špeciálne Nadácii KIA, z ktorej grantu sme už väčšiu časť spomínaného vybavenia mohli zakúpiť.