Nadácia Kia

Túžime rovnako ako ostatní lyžovať a bicyklovať

SPV dlhodobo spolupracuje s Nadáciou KIA, ktorá už podporila viacero športových projektov zdravotne znevýhodnenej mládeže na Slovensku. Napríklad vlani sa nám vďaka týmto finančným prostriedkom podarilo zakúpiť dva kusy dualski a jeden handbike.


Túžba športovať, či túžba po pohybe je jednou z najprirodzenejších vlastností človeka. Pre väčšinu rodičov nie je veľkým problémom takéto sny svojich detí premeniť na skutočnosť. Avšak pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom je myšlienka na rodinnú vychádzku na bicykloch či spoločnú lyžovačku v drvivej väčšine nereálna... Celospoločenský a celoslovenský záber projektu je v súlade s prácou SPV ako aj Nadácie KIA a hlavne našou mládežou. V roku 2016 SPV v rámci centier športu zdravotne znevýhodnenej mládeže podporil 98 mladých športovcov, pričom bránami letných a zimných športových kempov, zameraných na vyhľadávanie talentov, prešlo spolu 155 účastníkov. Práca s mládežou okrem merateľných výsledkov prináša aj množstvo pozitívnych ohlasov a vďaky nielen zo strany samotných detí, ale aj ich rodičov, súrodencov, asistentov, či škôl a iných inštitúcií. Veľmi nás teší fakt, že po počiatočnej stagnácii v porevolučných rokoch sa záujem zdravotne znevýhodnených detí a mládeže o šport z roka na rok zvyšuje. Financovanie mládežníckeho športu je v plnej miere závislé na rozpočte SPV, pričom najväčším problémom už dlhodobo zostáva obstarávanie športového náradia a kompenzačných športových pomôcok, ktoré nie je možné uhradiť zo sociálneho, či zdravotného poistenia. V rámci materiálno-technického zabezpečenia sú častým problémom veľmi vysoké ceny športového náradia, predovšetkým v oblasti športových vozíkov, formuliek, handbike, špeciálne upravených lyžiarskych monoski a dualski…