Informácie pre športovcov

Upozorňujeme všetkých športovcov, že monitorovacie formuláre ADA SR na 4. štvťrok musia byť doručené na ADA SR najneskôr do 20.9.2009!!!


V súvislosti s prípravou na paralympijskú sezónu 2009/2010, v ktorej samotným vrcholom bude účasť na ZPH Vancouver 2010, sa dňa 22. 8. 2009 o 10.00 hodine uskutoční v Piešťanoch pracovné stretnutie lyžiarov - zjazdárov


Program stretnutia:

  • Tvorba tímu a predbežné zloženie tímu zjazdového lyžovania vo výprave na ZPH
  • Sezóna 2009/2010 – pravidlá /licencie, účasť a prihlasovanie na EP a SP, financovanie/
  • Dopingové zmeny v legislatíve /povinnosti, monitoring, sankcie/
  • Koordinácia športovej prípravy na nasledujúcu sezónu
  • ZPH Vancouver – účasť /vyplnenie eligibility code, formuláre, foto, apod./
  • Diskusia

Účasť lyžiarov - zjazdárov a členov realizačného tímu je nutná.


Monitorovacie formuláre ADA SR pre 4. štvrťrok si môžete stiahnuť na stránke ADA SR http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=monitoring&ada=96

Vyplnené monitorovacie formuláre pre 4. štvrtrok musia byť doručené na ADA SR najneskôr do 20.9.2009.


informácie pre paralympijských športovcov a členov realizačných tímov.


V tejto rubrike si športovci môžu nájsť informácie potrebné k ich športovej činnosti, informácie o anti-dopingu, súťažiach, príprave na paralympijské hry atď.