Informácie pre športovcov

Zoznam zakázaných látok pre rok 2016

Svetová antidopingová agentúra /WADA/ zverejnila na svojej webovej stránke aktualizovaný zoznam zakázaných látok pre rok 2016, ktorý je rokom konania OH a PH Rio 2016. Zoznam je dostupný na tomto linku:

https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list


Organizátori PH Rio 2016 zverejnili aktualizovaný kalendár testovacích pretekov pred PH. Podrobné informácie na tejto web stránke:

www.aquecerio.com/en

 

 

 


VV SPV na svojom zasadnutí dňa 7.11.2014 schválil na návrh Rady ŠŠR pri SPV pre rok 2015 vedúcich športov a reprezentačných trénerov nasledovne:

Atletika - Ján Botcher, vedúci atletiky a zároveň reprezentačný tréner

Kontakt: email: botcher.jan@post.sk

Bežecké lyžovanie - Dušan Šaradin, vedúci bež.lyžovania. Jaroslav Bugáň - tréner

Kontakt: email: adcomp@adcomp.sk

Plávanie - Ladislav Struhár, vedúci plávania a reprezentačný tréner

Kontakt: email: herry@centrum.sk

Streľba - Dušan Malenovský, vedúci streľby. Jozef Široký st. reprezentačný tréner

Kontakt: email: dusan.malenovsky@gmail.com

Tlak na lavičke - Michal Čapla, vedúci a reprezentačný tréner

Kontakt: email: mcapla.sakst@gmail.com

Tanec na vozíku - Petr Horáček, vedúci a reprezentačný tréner

Kontakt: email: horacekpetr@gmail.com

Zjazdové lyžovanie - Tomáš Bartalský, vedúci zj.lyžovania. Roman Petrík, reprezentačný tréner

Kontakt: email: tomas.bartalsky@gmail.com

Hokej na sánkach - Peter Štít, vedúci družstva, Miroslav Dráb, reprezentačný tréner

Kontakt: email: pstit@pstit.sk


Svetová antidopingová agentúra /WADA/ zverejnila zoznam zakázaných látok pre rok 2015. Viac môžete nájsť na 2015 List of Prohibited Substances and Methods


VV SPV schválil na návrh Štábu ZPH zaradenie športovcov do tímu pre ZPH Soči 2014. V tíme je zaradených 31 športovcov a 7 navádzačov a to v curlingu, hokeji na sánkach, snowbordingu a v zjazdovom lyžovaní.


IPCAS oznámila termíny zverejňovania rankingového postavenia pre najbližšiu sezónu.


V sezóne 2012/2013 bude IPCAS aktualizovať rankingové listiny na základe získaných bodov nasledovne:

1º List - 01 November 2012
2º List - 02 December 2012
3º List - 15 December 2012
4º List - 06 January 2013
5º List - 01 February 2013
6º List - 08 February 2013
7º List - 01 March 2013
8º List - 01 April 2013
9º List - 01 May 2013
10º List - 01 Jun 2013
11º List - 01 July 2013


Preberanie vecí na PH Londýn pre schválené tímy sa uskutoční v termíne od 19.- 27. júla 2012.


Termíny prevzatia sú určené po dohode s vedúcimi športov. Je potrebné sa u nich informovať o podrobnostiach. Každý športovec si prevezme kufor a cestovnú tašku, pričom do odjazdu do dejiska hier si ponechá u seba len kufor a nabalenú cestovnú tašku doručí na SPV v stanovenom termíne, najneskôr však do 10. augusta /táto batožina bude súčasťou nákladného carga, ktoré bude odovzdané prepravnej spoločnosti 13.8. 2012/. Batožina bude potom k dispozícii hneď v deň príjazdu do paralympijskej dediny už 24.augusta. Tešíme sa na stretnutie so všetkými.

PaedDr. Samuel Roško, vedúci výpravy SR.

Program do odjazdu na PH:

19.-27. 7. - prevzatie vecí na PH Londýn

10.8. - odovzdávka vecí do carga

21.8.- zraz SPD, prijatie u predsedu vlády SR o 15.00 hod.

22.8. - sľub u prezidenta SR o 11.00 hod.

23.8. - odlet prvej časti SPD

24.8. - odlet hlavnej časti SPD


IPC zverejnilo na svojej stránke kvalifikačné kritériá pre účasť na ZPH Soči 2014 a v plnom znení si ich môžte nájsť na

www.paralympic.org/Events/Sochi2014/Qualification


IPC sa oficialnym listom obrátilo na všetky NPV účastné na XIV. PH Londýn 2012 s upozornením na podmienky komerčného používania symboliky a športovcov - paralympionikov pred, počas a po ich skončení.


S odvolaním sa na Paralympijskú chartu sa bude za zneužitie považovať každé takéto konanie bez súhlasu IPC, NPV alebo LOCOG-u. Viac je možné sa dozvedieť v oficiálnom liste /vid priloha/.

Program stretnutia v dňoch 30.3.-1.4.2012 je zostavený tak, aby sme v rámci 3-dňového relaxačno-regeneračného pobytu s pozvanými členmi a hosťami stihli technicko-organizačné záležitosti príprav účasti slovenskej výpravy na XIV. PH v Londýne.


Podrobný program pracovného stretnutia Tímu PH Londýn 2012 Piatok 30. marca 2012 14.00 Zraz pozvaných /recepcia hotela Balnea Esplanade Palace/ 14.15 – 15.00 Registrácia účastníkov, ubytovanie 15.00 – 16.15 Individuálne konzultácie s lekármi kúpeľov 16.30 Pracovné stretnutie tímu v konferenčnej sále Palace 16.30 Privítanie a predstavenie tímu PH Londýn, informácie /organizačné a o PH Londýn / 17.00 – 17.30 Financovanie v roku 2012, dopingová problematika, otázky 17.30 – 18.00 Diskusia, doplnenie chýbajúcich údajov do databázy SPV, fotenie 18.30 Spoločná večera Voľný program Sobota 31. marca 2012 Kúpeľné procedúry v priebehu dňa podľa rozdelenia a odporúčania lekárov Kúpeľov Piešťany 08.00 - 9.30 Raňajky 10.00 – 12.30 Pracovné stretnutie – pokračovanie /diskusia, fotenie a skúšanie oblečenia/ 12.30 Spoločný obed, záver oficiálneho stretnutia 14.00 – 18.00 Voľný program - procedúry, relax a regenerácia 18.30 Večera Nedeľa 1. apríla 2012 Kúpeľné procedúry dopoludnia podľa rozpisu lekárov Kúpeľov Piešťany 08.00 - 9.30 Raňajky Individuálne odchody