Informácie pre športovcov

Podávanie mesačných vyúčtovaní

Najneskôr do 10.12.2018.


Vážení predsedovia ŠTK,

vážení reprezentanti,

 

            touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, o potrebe zaslania mesačných vyúčtovaní tréningových príprav:

 

najneskôr do 10.12.2018.

 

Tréningové prípravy prijaté po tomto termíne nevieme zaručiť, že budú uhradené v roku 2018.

 

Ďakujeme za porozumenie.


Čo je klasifikácia?

Klasifikácia je systém, ktorým sa určuje, či športovec spĺňa podmienky, aby súťažil v paralympijskom športe. Zároveň začleňuje športovcov na základe ich zdravotného znevýhodnenia do súťažných kategórii, známych ako športové skupiny.


Klasifikácia je určená pre  športovcov, aby v športe uspeli na základe svojich pohybových zručností, ktoré zahŕňajú technické zručnosti, zdravie, duševnú rovnováhu a šikovnosť. Športovci sú klasifikovaní na základe ich pohybového obmedzenia, ktoré vyplýva z ich zdravotného znevýhodnenia. Hodnotenie a športové triedy Športovci sú zaradení na základe telesného, duševného alebo zmyslového znevýhodnenia do športových tried, ktoré zahŕňajú štandardizované testy, vykonávané športovcom a ohodnotené skupinou odborníkov. Športovci podľa povahy znevýhodnenia  podstúpia vyšetrenia na fyzické, psychologické alebo zrakové postihnutie. Hodnotenie klasifikácie môže zahŕňať aj ohodnotenie technického stavu pomôcok a pozorovanie na športovisku. Rôzne športy si vyžadujú rôzne aktivity a pohyby, preto sa klasifikácia vyznačuje špecifikami konkrétneho športu. Športovec, ktorý je spôsobilý na súťaženie v jednom športe, nemusí mať spôsobilosť na iný šport. Po klasifikácii súťažia športovci z jednej triedy proti sebe. Štatút športovej triedy Štatút klasifikácie športovca sa overuje pred príchodom na paralympijské hry všade tam, kde je to možné. Pre športovcov, ktorí a, nemajú stabilný zdravotný stav alebo b, majú zdravotný stav vyžadujúci si priebežné ohodnotenie s cieľom zabezpečenia určenej športovej triedy, môže klasifikácia prebiehať viackrát počas ich kariéry, vrátane paralympijských hier. Existujú 3 hlavné štatúty športovej triedy: Nový (N) - tento štatút sa pripisuje športovcom, ktorí…

Pravidlá lyžovania - sezóna 2017-18

IPC na svojom portáli zverejnilo pravidlá no novú sezónu. Celé znenie nájdete na linku:

https://www.paralympic.org/alpine-skiing/rules-and-regulations


WADA na svojom webovom portáli zverejnila zoznam zakázaných látok aktuálny pre rok 2018. Viac na linku: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf


Antidoping

IPC World Para Powerlifting  odporúča športovcom

 


IPC Tlak na lavičke po konzultácii s antidopingovym šéfom MPV P. Van de Vlietom odporúča využiť na identifikáciu povolených prostriedkov tieto webové linky, ktoré môžu pomôcť:

http://www.globaldro.com/home/index

http://www.informed-sport.com/

http://www.usada.org/substances/supplement-411/

 


Para atletika - klasifikačné pravidlá IPC

Nové pravidlá klasifikácie v atletike.


IPC na svojom webovom portáli zverejnilo nové pravidlá klasifikácie športovcov v atletike. Viac a podrobnosti nájdete na linku

https://www.paralympic.org/athletics/classification/rules-and-regulations


Kvalifikačné kritéria na MS v Taliansku

Budúci rok  čakajú našich lyžiarov Majstrovstvá sveta v talianskom Tarvísiu. V týchto dňoch uverejnil Medzinárodný paralympijský výbor kvalifikačné kritériá pre športovcov.


Celkovo sa bude súťažiť o 30 sád medailí (18 rýchlostných a 12 technických disciplín). Nevyhnutnou súčasťou účasti je aj držanie platnej licencie v roku 2016/2017, ďalej minimálny vek 16 rokov a športovec musí mať potvrdený („confirmed“) status športovej klasifikácie o zdravotnom znevýhodnení, prípadne obsahuje možnosť posúdiť po roku 2017 (review 2017).

Pre technické disciplíny je potrebné byť umiestnený v rebríčku a mať v mužských kategóriách 240 bodov a menej a v ženských kategóriách 280 bodov a menej do 10. januára 2017, kedy sa uzatvára rebríček pre Majstrovstvá sveta.

V rýchlostných disciplínach zjazd, super-G a super kombinácia je potrebné pre mužov mať  140 bodov a menej a ženy musia mať 180 bodov a menej taktiež do 10. januára 2017.


ZPH PyeongChang 2018 - kritériá

Kvalifikačné kritériá na ZPH PyeongChang 2018 známe.


IPC na svojej stranke zverejnilo kvalifikačné kritériá na ZPH PyeongChang 2018. Podrobné informácie tu: https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018/qualification-criteria


Tím PH Rio 2016 - pripomienka pre športovcov

Informácia o aktuálnom zdravotnom stave, prípadne používané lieky a terapeutické výnimky.


Pripomíname, že je potrebné u všetkých zaradených športovcov do širšieho Tímu PH Rio 2016 zaslať lekárovi výpravy aktuálnu zdravotnú dokumentáciu. Ku koncu januára si túto povinnosť splnilo 29 zo 41 zaradených športovcov. Takto informoval MUDr. František Pisarčík prítomných na zasadnutí Štábu PH Rio. Žiadame všetkých, aby si túto povinnosť neodkladne splnili.


IPC klasifikačný kód

Medzinárodný paralympijský výbor zverejnil na svojej stránke nový "Classification Code", ktorý schválilo koncom roka 2015 VZ. Na novom kóde, ktorý patrí k základným dokumentom paralympijského športu, pracovala skupina odborníkov z radov lekárov, trénerov, klasifikátorov od roku 2013.


Skupina obdržala ku kódu viac ako 3700 pripomienok. Športové federácie majú do konca roka 2018 čas na úpravu a ratifikáciu zmien vo svojich pravidlách. Celý text je možné preštudovať na tomto linku: http://www.paralympic.org/the-ipc/handbook