Rozdiel vo výkonnosti tréning vs. súťaž

31.03.2016

Rozdiel vo výkonnosti tréning vs. súťaž

Ústrednou témou športového psychológa Petra Kuračku na dnes  je rozdielna výkonnosť na tréningu a v súťaži.


SOM „TRÉNINGOVÝ HRÁČ“

Rozdielna výkonnosť na tréningu a v súťaži je jedným z častých problémov, s ktorými sa stretávam vo svojej praxi. Klasickým príkladom je športovec, ktorý nie je v súťaži schopný podať taký kvalitný výkon, ako podáva bežne na tréningu. Na tréningu si verí, necíti tlak, stres, je pokojný a v pohode. Aj keď urobí chybu, príliš sa tým nezaoberá a ďalej sa koncentruje na aktuálnu úlohu. Výsledkom toho je relatívne konzistentná tréningová výkonnosť. Podobné výkony však nie je schopný zopakovať v súťaži alebo na zápase (zápas a súťaž budem v celom texte zastrešovať pojmom súťaž). Príčinou takýchto rozdielnych výkonov sú práve odlišné psychologické podmienky na tréningu a v súťaži. Súťažné podmienky prinášajú vyššiu mieru stresu a psychického tlaku. Často proti nám stoja aj kvalitnejší a motivovanejší súperi ako na tréningu. Prípadne súperi, ktorých tak dobre nepoznáme alebo o ktorých nemáme toľko informácií. Preto je prirodzené, že občas sú aj výkony rozdielne.

V súťaži sa športovec môže cítiť pod väčším tlakom, je v strese, nervózny. Veci, ktoré počas tréningu bežne zvláda, nedokáže predviesť v momentoch, kedy na tom najviac záleží. Vo svojich myšlienkach sa zaoberá napríklad: „Ako budú môj výkon hodnotiť ostatní? Čo ak sa mi to nepodarí? Čo ak urobím príliš veľa chýb? Snáď nepokazím hneď začiatok súťaže. Čo bude hovoriť tréner, ak to „pokašlem“? Čo ak všetkých sklamem? Čo ak sa úplne znemožním?“ Podobné myšlienky sa pravdepodobne občas objavia u každého športovca. Aj ich následkom športovec nie je schopný aktuálne podať adekvátny výkon a priblížiť sa svojmu potenciálu.

Na druhej strane sú aj športovci, ktorí sú schopní v súťaži podať kvalitnejšie výkony ako na tréningu. Tlak a stres ich dokáže motivovať a vybičovať k ešte lepším výkonom. Je to aj otázka toho, ako športovec vníma súťaž a jej okolnosti, ako je schopný pracovať so stresom aj akým spôsobom trénuje mentálne zvládanie tlaku.

Povedzme si príklad. Karol je cieľavedomý športovec, ktorý venuje tréningovému procesu veľa času a energie. Trénuje viac ako ostatní, pridáva si tréningové dávky, zostáva na tréningoch dlhšie ako ostatní členovia tímu. Nad rámec povinného programu absolvuje hodiny v posilňovni, na spinningu a powerjoge. Na súťaži však podáva len priemerné výkony. Lepšie výsledky dosiahnu aj kolegovia, ktorí netrénujú ani zďaleka toľko, čo on. Na tréningu ich bežne zdoláva, väčšinou sa mu z pohľadu výsledkov pozerajú na chrbát. Na súťaži sa však karta obracia. V drvivej väčšine Karol zostáva v poli porazených, kým jeho kolegovia sa bijú o najvyššie priečky. Neustále si láme hlavu, čím to môže byť. Pred súťažou je vždy nervózny, v strese. Obáva sa zlyhania a neúspechu v súťaži. Taktiež mu robí vrásky to, čo mu povie tréner, ak opäť neuspeje. Čo budú hovoriť ostatní, spoluhráči, rodina, verejnosť. Čo ak sa zase potvrdí, že je iba „tréningový“ hráč?

V podobných prípadoch je dôležité si uvedomiť, že tréning a súťaž sú dve rôzne veci. Každá má svoje špecifiká, podmienky aj nároky. V súťaži je oveľa pravdepodobnejšie, že športovec môže pociťovať vyššiu mieru tlaku a stresu. Neúspech na tréningu väčšinou nemá významné dopady z hľadiska kariéry a hodnotenia športovca. Naopak, v súťaži ide o viac. Súťaž je miesto, kde má človek v krátkom časovom okamihu zúročiť hodiny a dni tvrdej driny. Každá súťaž vo vrcholovom športe je spojená s nejakou formou časového, priestorového alebo psychického tlaku. Väčšinou sa jedná o ich kombináciu. Súťaž je o tom, že človek musí byť lepší ako jeho súper. Táto skutočnosť sama o sebe môže byť stresujúca.

Vzájomné súperenie a porovnávanie v nás môže vyvolávať úzkosť, strach a obavy. Aj preto je psychická stránka v športe veľmi dôležitá. Šport je vlastne určitá forma sociálneho porovnávania. Kto je lepší, kto vyhrá, kto je rýchlejší, presnejší? Ale naopak aj kto bude posledný, kto bude v súťaži najslabší, najpomalší, najmenej presný? Dôležité je to, ako športovec vníma súťaž, aké je jeho mentálne nastavenie. Je rozdiel, či vníma súťaž ako hrozbu, ako niečo, kde môže zlyhať, alebo ako príležitosť, príležitosť uspieť a preukázať svoje schopnosti. Tak ako poloplný vs. poloprázdny pohár.

Schopnosť zvládať súťažný tlak a stres sa dá trénovať a rozvíjať. Tak, ako trénujeme techniku, silu, rýchlosť, tak môžeme trénovať aj vlastnú myseľ a schopnosť zvládať tlak. V prípade, že sa vyskytujú rozdiely vo výkonnosti medzi tréningom a súťažou, existujú dva spôsoby riešenia, 1. Tréningové podmienky v maximálnej miere priblížiť súťažným podmienkam, 2. Pracovať na efektívnejšom psychickom zvládaní súťaže.

  1. Cieľom prispôsobenia podmienok je to, aby sa tréning čo najviac podobal súťaži. Aby športovec prežíval a cítil sa tak, aké je jeho prežívanie, pocity a emócie na súťaži. Je to aj výzva pre trénerov, snažte sa počas tréningu vytvoriť také podmienky, aby sa v čo najväčšej miere podobali podmienkam súťaže. Pokiaľ športovec necíti na tréningu určitý tlak, či už priestorový, časový alebo výkonnostný, ťažko sa bude s takýmto tlakom prirodzene vyrovnávať na súťaži. Na tréningu by mal byť športovec vystavený podobnému tlaku, akému musí čeliť na súťaži. Príklad prispôsobenia tréningových podmienok súťažným uvádzame v článku o indickom strelcovi Bindrovi.
  2. Efektívnejšie zvládanie súťaže je predmetom širšej psychologickej prípravy športovca a jej súčastiam sa budeme sa venovať v tomto aj nasledujúcich newslettroch. Teraz vám aspoň naznačím, ktorými smermi sa v podobných prípadoch práca športovca resp. spolupráca so športovým psychológom môže uberať. Z hľadiska psychiky a efektívnejšieho zvládania súťaže môže športovec pracovať napríklad s nasledujúcimi oblasťami:

 Preskúmať, čo je preňho pred, počas a po súťaži zdrojom stresu

 Preskúmať, čoho sa najviac obáva, z čoho pramení jeho vnútorný strach

 Pracovať na efektívnejšom zvládaní stresu

 Zvýšiť sebadôveru

 Koncentrovať sa správnym spôsobom

 Používať rôzne relaxačné a uvoľňovacie techniky

 Používať iný mindset (nastavenie mysle) na súťaži ako na tréningu (o tejto možnosti si môžete prečítať samostatný článok na s.6)

Každá z uvedených možností môže byť prínosná, závisí od konkrétneho športovca a okolností. Väčšinou je potrebné zapojiť

 

Autogénny tréning (AT) je jednou z najrozšírenejších relaxačných metód na celom svete. V období medzi dvoma svetovými vojnami ju vytvoril nemecký neurológ a psychiater Johann Heinrich Schultz. Ide o autosugestívnu techniku, teda techniku, ktorú vie človek na sebe aplikovať sám. Nejedná sa len o nácvik relaxácie, ale aj o metódu sebaprežívania a sebaovládania, ktorá môže mať účinky tak terapeutické ako aj v oblasti osobnostného rozvoja. Od začiatku jej existencie vzniklo viacero jej úprav a variant. Okrem klinickej sféry je psychológia športu jednou z tradičných oblastí jej efektívneho využitia. Túto metódu používajú aj slovenskí vrcholoví športovci, napr. Matej Tóth.

AT je systematický nácvik zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou určitých formuliek stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavujúci účinok na celý organizmus, na duševný aj telesný stav človeka. Používa sa pri predchádzaní zdravotným poruchám, pôsobí proti nadmernému stresu a zvyšuje odolnosť organizmu voči záťažovým situáciám. Konečným cieľom je podľa Schultza stále dokonalejšie vnútorné uvoľňovanie a ponorenie sa do seba, vnútorné zmeny, ktoré posilnia to, čo je zdravé a zmiernia to, čo je nezdravé.

Cieľom autogénneho tréningu je:

Nácvik dokonalého uvoľnenia a tým intenzívnejšieho telesného a psychického odpočinku

 Dosiahnutie upokojenia a uvoľnenia v stresových situáciách, zníženie rušivých emócií (strach, tréma, zlosť a pod.), tlmenie nutkavých pocitov a nežiadúceho správania, podpora pozitívnych emócií

 Upokojenie a harmonizácia vegetatívnych funkcií nielen v stresových situáciách, ale aj v každodennom živote

 Zlepšenie schopnosti koncentrácie, mobilizácie telesných aj psychických síl a schopnosť rozhodovania sa

 Pri dlhotrvajúcom pravidelnom cvičení zvýšenie celkovej výkonnosti, vytrvalosti a psychickej odolnosti

 Zlepšenie sebakontroly a sebaovládania, prehlbuje sa porozumenie vlastným motiváciám, je možné „viesť dialóg s vlastným vnútrom“

 dosiahnutie harmónie, „pevného bodu v sebe“, vnútornej istoty, opory a vyrovnanosti

Metóda má tri stupne. V prvom, základnom stupni ide o nácvik ovládania telesných pocitov (napr. pocity tiaže, tepla). V strednom stupni ide o použitie individuálne vytvorených formuliek smerujúcich k harmonizácii osobnosti a ku zdokonaleniu schopnosti sebaprežívania a sebaovládania. V treťom, najvyššom stupni sa prevádza nácvik schopnosti vizualizácie a imaginácie a dochádza k ďalšiemu rozvoju schopnosti sebaprežívania.

Telesné ťažkosti môžu súvisieť s emočným životom alebo vnútorným konfliktom medzi „chcieť“ a „nemôcť“. Aj v takýchto prípadoch môže autogénny tréning prispieť k znovunavráteniu rovnováhy organizmu. Priaznivo pôsobí často už aj samotný základný stupeň AT, ktorý práve navodzovaním tiaže a tepla v končatinách, čo je spojené so skutočným prehĺbeným uvoľnením svalstva a zvýšeným prekrvením končatín umožňuje ovplyvniť i rôzne telesné funkcie a orgány.

Rôzne verzie a návody na prakt-zovanie AT nájdete aj voľne na internete. Správny nácvik jednotlivých častí je však základom úspechu. V prípade záujmu o nácvik tejto relaxačnej metódy pod dohľadom skúseného kouča nás neváhajte kontaktovať.

Autor:

Ing.Mgr. Peter Kuračka

športový psychológ


   Centrálny štadión pre hry v Tokiu takmer hotový

Organizačný výbor a OH a PH 2020 v japonskom Tokiu v pondelok informoval, že olympijský štadión je na 90 percent hotový. Necelý rok pred otvorením hier sa tak môžu kompetentní sústrediť na vyriešenie dopravnej situácie a minimalizovanie následkov očakávaných horúčav.


Na centrálnom štadióne prebehne okrem iného aj otvárací ceremoniál paralympijských hier.

Rozhodnutie nepoužiť futuristický návrh oceňovanej architektky Zahy Hadidovej a ušetriť približne 825 miliónov dolárov organizátorov nespomalilo. "Sme veľmi nadšení. Ja osobne sa teším na nadchádzajúce obdobie z dvoch dôvodov. Jedným je skvelá práca, ktorú odvádza organizačný výbor. Tým druhým je spôsob, akým príprava hier dokázala spojiť obyvateľov krajiny," povedal prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach.

Organizátori očakávajú, že hry výrazne skomplikujú dopravnú situáciu v krajine. Podľa ich odhadov by malo k ôsmim miliónom ľudí, ktorí denne do hlavného mesta dochádzajú, pribudnúť približne 650-tisíc návštevníkov. Výbor preto nalieha na spoločnosti, aby v čase hier podporovali u svojich zamestnancov prácu z domu, či flexibilný pracovný čas.

Starosti spôsobuje organizátorom termín OH (24. júla – 9. augusta) a tiež paralympiády, ktorá odštartuje 25. augusta. Vlny horúčav totiž podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vlani spôsobili v celom Japonsku až 1032 úmrtí.


Paravolejbalisti rokovali v metropole Maďarska

V dňoch 14. – 15. júla sa v Budapešti konalo Valné zhromaždenie ParaVolley Europe za účasti zástupcov z 22 krajín Európy. Hlavný program prebehol prvý deň a jeho súčasťou bola aj voľba nových členov výkonného výboru, zodpovedných za marketing, komunikáciu a rozvoj.


"Po hlavnej časti rokovania nasledovala práca v pracovných skupinách. My sme sa zúčastnili pracovnej komisie zodpovednej za rozvoj. Na druhý deň pokračovalo Valné zhromaždenie a prerokovúvali  sa závery z pracovných skupín. Je potešujúce, že naša aktivita pre rozvoj plážového volejbalu v stoji sa stretla, najmä u trénerov a mnohých hráčov, s pozitívnym ohlasom, ale čaká nás ešte dlhá cesta, pretože šéfovia volejbalu v sede vidia v plážovom volejbale konkurenciu a nie partnera. Môžem však skonštatovať, že naša účasť mala veľmi pozitívny vplyv na priebeh rokovania. Boli akceptované naše návrhy pri pravidlách i klasifikácii plážového volejbalu a M. Tereňová sa stala členkou prípravnej pracovnej komisie pre plážový volejbal v stoji pri ParaVolley Europe“, informovala reprezentačná trénerka Helena Hanková.


V Tokiu rekordný počet živých prenosov

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) oznámil, že z PH 2020 v Tokiu sa bude naživo vysielať ďlších päť športov, čím celkový počet dosiahne rekordných 21 disciplín z 19 športov. Z Ria 2016 sa vysielalo 12 disciplín z 12 športov.


Teraz sa však vďaka väčšej podpore zo strany vysielateľov, IPC, Tokio 2020 a Olympic Broadcasting Services (OBS) bude naživo vysielať viac športu ako kedykoľvek predtým. Premiéru budú mať kanoistika, jazdectvo a veslovanie, a niektoré disciplíny v streľbe a lukostreľe.

Tieto športy budú vysielané naživo spolu s otváracím a záverečným ceremoniálom, atletikou, bedmintonom, bocciou, cyklistikou (dráha a cesta), futbalom 5-a-side, goalballom, judom, volejbalom v sede, plávaním, stolným tenisom, triatlonom, basketbalom na vozíku, rugby na vozíku a tenisom na vozíku. Non live highlighty budú vysielané z tlaku na lavičke, taekwonda a šermu na vozíku.

„Vďaka rastúcemu záujmu a investíciám zo strany vysielateľov z celého sveta, ktorí sa zaoberajú paralympijskými hrami, sme dokázali výrazne zvýšiť počet živých športových prenosov z Tokia 2020“, povedal riaditeľ pre obchod, vysielanie a partnerstvo IPC Alexis Schaefer.

Paralympijské hry v Tokiu 2020 sa uskutočnia od 25. augusta do 6. septembra.


Toyota predstavila špeciálne vozidlo pre Tokio

Toyota, ako celosvetový partner olympijských a paralympijských hier, predstavila nové špeciálne vozidlo, ktoré uľahčí prepravu na nadchádzajúcich v Tokiu 2020. Vozidlo je určené pre športovcov, organizátorov, návštevníkov, zdravotne znevýhodnených...


... alebo staršie osoby, tehotné ženy alebo pre rodiny s malými deťmi. Prepraví až šesť osôb a k dispozícii bude 200 týchto elektromobilov s batériovým pohonom. Pohybovať sa bude priamo v dejisku športových súťaží, ale aj na ďalších oficiálnych miestach, ako je napr. olympijská dedina. Časť vozového parku bude zároveň slúžiť na pomoc v núdzi na rôznych akciách v priebehu celého leta. Osobný prepravník s názvom APM (Accessible People Mover) bude vyrobený v dvoch variantoch. Model Basic má tri rady sedadiel. Pri prevoze osôb pripútaných na vozík je možné konfiguráciu zmeniť ich sklopením. Z bezpečnostných dôvodov je sedadlo vodiča vyvýšené a umiestnené uprostred, aby vodič videl na cestujúcich a mohol riešiť ich individuálne potreby pri nastupovaní a vystupovaní. Sedadlá pre pasažierov sú prístupné z oboch strán vozidla, nechýbajú bezpečnostné tyče po oboch stranách a rampy pre optimálny prístup a prepravu cestujúcich na vozíku. Ďalšie vozidlo s názvom Relief, teda pomoc v núdzi, má polovicu druhého radu a celý tretí rad vyhradený pre nosidlá s možnosťou zaistenia. Vozidlo bolo zároveň navrhnuté tak, aby v ňom mali miesto dvaja zdravotníci na sedadlách hneď vedľa nosidiel. Zdroj: https://www.autoviny.sk/novinky/119936/toto-by-ste-mali-vidiet-toyota-predstavila-specialne-vozidlo-pre-olympiadu-v-tokiu  

V „limitoch“ o príprave stolných tenistov

V Prievidzi sa zišli zdravotne znevýhodnení stolní tenisti na medzinárodnom sústredení pred novou už paralympijskou sezónou. Stano Ščepán uprostred intenzívneho tréningu pritiahol k mikrofónu jedného z našich najskúsenejších hráčov - Richarda Csejteya.


Počúvajte v tradičnom čase utorok ráno o 5:51 hod. reláciu Bez limitov na Rádiu Slovensko.

 

 


Jedenáste miesto Mareka Kamzíka

V kazašskom meste Nur Sultan prebiehajú v týchto dňoch IPC MS v tlaku na lavičke. Dnes absolvoval svoje vystúpenie aj jediný slovenský reprezentant na tomto šampionáte Marek Kamzík. 


V kategórii nad 107 kg skončil na 11. mieste s výsledkom 182 kg. Pokus, pri ktorom zdvihol 190 kg, mu rozhodcovia neuznali. „Nevadí. Viem, že to ide, tak nabudúce to už bude dúfam platné. Inak, boli to najťažšie a výkonnostne najlepšie preteky v mojej športovej kariére“, povedal Marek Kamzík, ktorého v Kazachstane sprevádza tréner Michal Čapla. Prvenstvo si podľa očakávania odniesol svetový rekordér v tejto kategórii Siamand Rahman z Iránu.

Ako rozhodca pôsobí na týchto MS ďalší slovenský zástupca Martin Čapla.    


Leto na Remate odštartovali paralukostrelci

V letných prázdninových dňoch 9. -13. júla sa v Stredisku športu ZZ mládeže na Remate uskutočnil prvý letný kemp mládeže Hľadáme talenty so zameraním na paralukostreľbu.


Vedúci kempu Juraj Medera zhodnotil účinkovanie mladých talentovaných lukostrelcov na kempe takto: „Myslím, že na kempe sa nám ukázali deti, ktoré by mohli byť budúcnosťou paralukostreľby na Slovensku. Je len otázka, ako sa nám podarí podporiť ich v ďalšom rozvoji. Celkovo hodnotím tento kemp za vydarený. Prípravu, priebeh a obsah tréningov sme plne nechali na trénera Viliama Holendu, ktorý sa chopil príležitosti a pripravil program, ktorý bol na vysokej športovej i profesionálnej úrovni. To sa prejavilo v tréningovom procese a viditeľných pokrokoch zúčastnených detí. Tento spôsob vedenia kempov s priamym zameraním na jednotlivé športy má veľkú budúcnosť, pričom ďalší progres nám môže priniesť pracovná skupina, ktorá by mala byť vytvorená zo zástupcov ŠTK jednotlivých športov. Táto skupina by pomáhala správne nadstaviť jednotlivé zameranie ďalších mládežníckych kempov.“ Séria letných kempov bude pokračovať v auguste, keď sa od 13. do 18. augusta na Remate stretnú mladí záujemcovia o nový a rýchlo sa rozvíjajúci šport taekwondoo a následne 20. - 25. augusta projekt vyvrcholí všeobecným kempom, zameraným na prezentáciu letných paralympijských športov. Tento všeobecný kemp je v prvom rade ladený motivačne, pričom v jeho programe odprezentujeme 8 - 10 letných športov. Motivačný kemp je určený pre deti, ktoré chcú začať športovať. Bližšie informácie o kempoch môžete nájsť aj na stránke Slovenského paralympijského výboru: https://spv.sk/zapojme-sa/hladame-talenty…

Paríž v plnej príprave na hry v roku 2024

V dňoch 4. – 5. júla sa konalo v Paríži prvé informatívne stretnutie zástupcov národných paralympijských výborov k PH 2024 pod názvom „Welcome Days Paris 2024“. Slovensko zastupoval športový manažér SPV Tomáš Varga.


„Samotná akreditácia sa uskutočnila 3.júla v Chateauform City - Jardins de Saint Dominique, kde účastníci obdržali akreditácie spolu s materiálmi, ohľadom konceptu hier 2024. Stretnutia prebiehali na rôznych miestach vrátane, centrálnej kancelárie Paríža 2024“, uviedol. V úvode zasadnutia sa prítomným prihovorilo celé vedenie organizačného výboru na čele s predsedom Anthonym Estanguetom, jeho zástupcom Etiennom Thoboisom, športovým riaditeľom Jean-Philippom Gatienom a šéfkou medzinárodných vzťahov Sophie Lorantovou. Hovorilo sa hlavne o vízií Paríža 2024 - o prebudení športovca v každom z nás, o energii hier a benefite pre všetkých, veľkolepých a udržateľných hry (revolučné, lebo Francúzsko sa považuje za krajinu revolúcie), o použití monumentov Paríža ako športovísk a zviditeľnení športu pre širokú verejnosť. Paríž 2024 si stanovil nasledovné ciele: a, oslava športu (budú využité súčasné športoviská, výstavba len 2 nových športovísk - Paris Arena II a multifunkčná hala, prezentácia nových športov ako sú športové lezenie, surfing, breakdance, skateboarding, využitie centra Paríža na divácky atraktívne a otvorené hry ako vytvorenie Olympijského Parku z centra Paríža, hry by sa tak mali stať viac masovou udalosťou, ktorá bude spájať), b, zapojenie sa (prilákať čo najviac ľudí, ktorí budú do samotného procesu zapojení, športové hnutie - lokálne asociácie – verejnosť), c, dedičstvo(nadviazať na úspešný projekt OH/PH Londýn 2012, ktorý bol príkladom trvalo…

Leto na Remate odštartoval paralukostrelecký kemp

V stredisku športu zdravotne znevýhodnenej mládeže na Remate sa včera skončil prvý tohtoročný letný kemp „Hľadáme talenty 2019“.  Bol zameraný na deti a mládež so záujmom o paralukostreľbu a bol prvým z trojice letných kempov, ktoré tento rok pripravil SPV.


  Špecializovaného lukostreleckého kempu sa od utorka 9. júla zúčastnilo 7 zdravotne znevýhodnených detí , z toho 3 s telesným znevýhodnením, 3 so zrakovým a 1 s mentálnym znevýhodnením. Mladých účastníkov odborne viedli tréner lukostreľby z klubu ŠK ZP Pegas Remata Vladimír Holenda, projektový koordinátor strediska športu na Remate Juraj Medera a viacnásobný paralympijský medailista v zjazdovom lyžovaní Jakub Krako. Športový program pozostával z 3 hodinového dopoludňajšieho tréningu a 2 hodinového popoludňajšieho tréningu, pričom podvečerný program bol vyhradený na pravidelné prednášky, videoprojekcie, či rôzne športové hry a súťaže. Oživením kempu bola návšteva speváka skupiny Horkýže Slíže Kuka (Peter Hrivňák), ktorý sa z deťmi ochotne porozprával a všetkým venoval svoj podpis. Séria letných kempov bude pokračovať v auguste, keď sa od 13. do 18. augusta na Remate stretnú mladí záujemcovia o nový a rýchlo sa rozvíjajúci šport taekwondoo a následne 20. - 25. augusta projekt vyvrcholí všeobecným kempom, zameraným na prezentáciu letných paralympijských športov. Tento všeobecný kemp je v prvom rade ladený motivačne, pričom v jeho programe odprezentujeme 8 - 10 letných športov. Motivačný kemp je určený pre deti, ktoré chcú začať športovať. Bližšie informácie o kempoch môžete nájsť aj na stránke Slovenského paralympijského výboru: https://spv.sk/zapojme-sa/hladame-talenty-leto-2019-nove