Rozdiel vo výkonnosti tréning vs. súťaž

31.03.2016

Rozdiel vo výkonnosti tréning vs. súťaž

Ústrednou témou športového psychológa Petra Kuračku na dnes  je rozdielna výkonnosť na tréningu a v súťaži.


SOM „TRÉNINGOVÝ HRÁČ“

Rozdielna výkonnosť na tréningu a v súťaži je jedným z častých problémov, s ktorými sa stretávam vo svojej praxi. Klasickým príkladom je športovec, ktorý nie je v súťaži schopný podať taký kvalitný výkon, ako podáva bežne na tréningu. Na tréningu si verí, necíti tlak, stres, je pokojný a v pohode. Aj keď urobí chybu, príliš sa tým nezaoberá a ďalej sa koncentruje na aktuálnu úlohu. Výsledkom toho je relatívne konzistentná tréningová výkonnosť. Podobné výkony však nie je schopný zopakovať v súťaži alebo na zápase (zápas a súťaž budem v celom texte zastrešovať pojmom súťaž). Príčinou takýchto rozdielnych výkonov sú práve odlišné psychologické podmienky na tréningu a v súťaži. Súťažné podmienky prinášajú vyššiu mieru stresu a psychického tlaku. Často proti nám stoja aj kvalitnejší a motivovanejší súperi ako na tréningu. Prípadne súperi, ktorých tak dobre nepoznáme alebo o ktorých nemáme toľko informácií. Preto je prirodzené, že občas sú aj výkony rozdielne.

V súťaži sa športovec môže cítiť pod väčším tlakom, je v strese, nervózny. Veci, ktoré počas tréningu bežne zvláda, nedokáže predviesť v momentoch, kedy na tom najviac záleží. Vo svojich myšlienkach sa zaoberá napríklad: „Ako budú môj výkon hodnotiť ostatní? Čo ak sa mi to nepodarí? Čo ak urobím príliš veľa chýb? Snáď nepokazím hneď začiatok súťaže. Čo bude hovoriť tréner, ak to „pokašlem“? Čo ak všetkých sklamem? Čo ak sa úplne znemožním?“ Podobné myšlienky sa pravdepodobne občas objavia u každého športovca. Aj ich následkom športovec nie je schopný aktuálne podať adekvátny výkon a priblížiť sa svojmu potenciálu.

Na druhej strane sú aj športovci, ktorí sú schopní v súťaži podať kvalitnejšie výkony ako na tréningu. Tlak a stres ich dokáže motivovať a vybičovať k ešte lepším výkonom. Je to aj otázka toho, ako športovec vníma súťaž a jej okolnosti, ako je schopný pracovať so stresom aj akým spôsobom trénuje mentálne zvládanie tlaku.

Povedzme si príklad. Karol je cieľavedomý športovec, ktorý venuje tréningovému procesu veľa času a energie. Trénuje viac ako ostatní, pridáva si tréningové dávky, zostáva na tréningoch dlhšie ako ostatní členovia tímu. Nad rámec povinného programu absolvuje hodiny v posilňovni, na spinningu a powerjoge. Na súťaži však podáva len priemerné výkony. Lepšie výsledky dosiahnu aj kolegovia, ktorí netrénujú ani zďaleka toľko, čo on. Na tréningu ich bežne zdoláva, väčšinou sa mu z pohľadu výsledkov pozerajú na chrbát. Na súťaži sa však karta obracia. V drvivej väčšine Karol zostáva v poli porazených, kým jeho kolegovia sa bijú o najvyššie priečky. Neustále si láme hlavu, čím to môže byť. Pred súťažou je vždy nervózny, v strese. Obáva sa zlyhania a neúspechu v súťaži. Taktiež mu robí vrásky to, čo mu povie tréner, ak opäť neuspeje. Čo budú hovoriť ostatní, spoluhráči, rodina, verejnosť. Čo ak sa zase potvrdí, že je iba „tréningový“ hráč?

V podobných prípadoch je dôležité si uvedomiť, že tréning a súťaž sú dve rôzne veci. Každá má svoje špecifiká, podmienky aj nároky. V súťaži je oveľa pravdepodobnejšie, že športovec môže pociťovať vyššiu mieru tlaku a stresu. Neúspech na tréningu väčšinou nemá významné dopady z hľadiska kariéry a hodnotenia športovca. Naopak, v súťaži ide o viac. Súťaž je miesto, kde má človek v krátkom časovom okamihu zúročiť hodiny a dni tvrdej driny. Každá súťaž vo vrcholovom športe je spojená s nejakou formou časového, priestorového alebo psychického tlaku. Väčšinou sa jedná o ich kombináciu. Súťaž je o tom, že človek musí byť lepší ako jeho súper. Táto skutočnosť sama o sebe môže byť stresujúca.

Vzájomné súperenie a porovnávanie v nás môže vyvolávať úzkosť, strach a obavy. Aj preto je psychická stránka v športe veľmi dôležitá. Šport je vlastne určitá forma sociálneho porovnávania. Kto je lepší, kto vyhrá, kto je rýchlejší, presnejší? Ale naopak aj kto bude posledný, kto bude v súťaži najslabší, najpomalší, najmenej presný? Dôležité je to, ako športovec vníma súťaž, aké je jeho mentálne nastavenie. Je rozdiel, či vníma súťaž ako hrozbu, ako niečo, kde môže zlyhať, alebo ako príležitosť, príležitosť uspieť a preukázať svoje schopnosti. Tak ako poloplný vs. poloprázdny pohár.

Schopnosť zvládať súťažný tlak a stres sa dá trénovať a rozvíjať. Tak, ako trénujeme techniku, silu, rýchlosť, tak môžeme trénovať aj vlastnú myseľ a schopnosť zvládať tlak. V prípade, že sa vyskytujú rozdiely vo výkonnosti medzi tréningom a súťažou, existujú dva spôsoby riešenia, 1. Tréningové podmienky v maximálnej miere priblížiť súťažným podmienkam, 2. Pracovať na efektívnejšom psychickom zvládaní súťaže.

  1. Cieľom prispôsobenia podmienok je to, aby sa tréning čo najviac podobal súťaži. Aby športovec prežíval a cítil sa tak, aké je jeho prežívanie, pocity a emócie na súťaži. Je to aj výzva pre trénerov, snažte sa počas tréningu vytvoriť také podmienky, aby sa v čo najväčšej miere podobali podmienkam súťaže. Pokiaľ športovec necíti na tréningu určitý tlak, či už priestorový, časový alebo výkonnostný, ťažko sa bude s takýmto tlakom prirodzene vyrovnávať na súťaži. Na tréningu by mal byť športovec vystavený podobnému tlaku, akému musí čeliť na súťaži. Príklad prispôsobenia tréningových podmienok súťažným uvádzame v článku o indickom strelcovi Bindrovi.
  2. Efektívnejšie zvládanie súťaže je predmetom širšej psychologickej prípravy športovca a jej súčastiam sa budeme sa venovať v tomto aj nasledujúcich newslettroch. Teraz vám aspoň naznačím, ktorými smermi sa v podobných prípadoch práca športovca resp. spolupráca so športovým psychológom môže uberať. Z hľadiska psychiky a efektívnejšieho zvládania súťaže môže športovec pracovať napríklad s nasledujúcimi oblasťami:

 Preskúmať, čo je preňho pred, počas a po súťaži zdrojom stresu

 Preskúmať, čoho sa najviac obáva, z čoho pramení jeho vnútorný strach

 Pracovať na efektívnejšom zvládaní stresu

 Zvýšiť sebadôveru

 Koncentrovať sa správnym spôsobom

 Používať rôzne relaxačné a uvoľňovacie techniky

 Používať iný mindset (nastavenie mysle) na súťaži ako na tréningu (o tejto možnosti si môžete prečítať samostatný článok na s.6)

Každá z uvedených možností môže byť prínosná, závisí od konkrétneho športovca a okolností. Väčšinou je potrebné zapojiť

 

Autogénny tréning (AT) je jednou z najrozšírenejších relaxačných metód na celom svete. V období medzi dvoma svetovými vojnami ju vytvoril nemecký neurológ a psychiater Johann Heinrich Schultz. Ide o autosugestívnu techniku, teda techniku, ktorú vie človek na sebe aplikovať sám. Nejedná sa len o nácvik relaxácie, ale aj o metódu sebaprežívania a sebaovládania, ktorá môže mať účinky tak terapeutické ako aj v oblasti osobnostného rozvoja. Od začiatku jej existencie vzniklo viacero jej úprav a variant. Okrem klinickej sféry je psychológia športu jednou z tradičných oblastí jej efektívneho využitia. Túto metódu používajú aj slovenskí vrcholoví športovci, napr. Matej Tóth.

AT je systematický nácvik zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou určitých formuliek stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavujúci účinok na celý organizmus, na duševný aj telesný stav človeka. Používa sa pri predchádzaní zdravotným poruchám, pôsobí proti nadmernému stresu a zvyšuje odolnosť organizmu voči záťažovým situáciám. Konečným cieľom je podľa Schultza stále dokonalejšie vnútorné uvoľňovanie a ponorenie sa do seba, vnútorné zmeny, ktoré posilnia to, čo je zdravé a zmiernia to, čo je nezdravé.

Cieľom autogénneho tréningu je:

Nácvik dokonalého uvoľnenia a tým intenzívnejšieho telesného a psychického odpočinku

 Dosiahnutie upokojenia a uvoľnenia v stresových situáciách, zníženie rušivých emócií (strach, tréma, zlosť a pod.), tlmenie nutkavých pocitov a nežiadúceho správania, podpora pozitívnych emócií

 Upokojenie a harmonizácia vegetatívnych funkcií nielen v stresových situáciách, ale aj v každodennom živote

 Zlepšenie schopnosti koncentrácie, mobilizácie telesných aj psychických síl a schopnosť rozhodovania sa

 Pri dlhotrvajúcom pravidelnom cvičení zvýšenie celkovej výkonnosti, vytrvalosti a psychickej odolnosti

 Zlepšenie sebakontroly a sebaovládania, prehlbuje sa porozumenie vlastným motiváciám, je možné „viesť dialóg s vlastným vnútrom“

 dosiahnutie harmónie, „pevného bodu v sebe“, vnútornej istoty, opory a vyrovnanosti

Metóda má tri stupne. V prvom, základnom stupni ide o nácvik ovládania telesných pocitov (napr. pocity tiaže, tepla). V strednom stupni ide o použitie individuálne vytvorených formuliek smerujúcich k harmonizácii osobnosti a ku zdokonaleniu schopnosti sebaprežívania a sebaovládania. V treťom, najvyššom stupni sa prevádza nácvik schopnosti vizualizácie a imaginácie a dochádza k ďalšiemu rozvoju schopnosti sebaprežívania.

Telesné ťažkosti môžu súvisieť s emočným životom alebo vnútorným konfliktom medzi „chcieť“ a „nemôcť“. Aj v takýchto prípadoch môže autogénny tréning prispieť k znovunavráteniu rovnováhy organizmu. Priaznivo pôsobí často už aj samotný základný stupeň AT, ktorý práve navodzovaním tiaže a tepla v končatinách, čo je spojené so skutočným prehĺbeným uvoľnením svalstva a zvýšeným prekrvením končatín umožňuje ovplyvniť i rôzne telesné funkcie a orgány.

Rôzne verzie a návody na prakt-zovanie AT nájdete aj voľne na internete. Správny nácvik jednotlivých častí je však základom úspechu. V prípade záujmu o nácvik tejto relaxačnej metódy pod dohľadom skúseného kouča nás neváhajte kontaktovať.

Autor:

Ing.Mgr. Peter Kuračka

športový psychológ


Plážoví volejbalisti štvrtí na Svetovom pohári

V dňoch 8. - 12. mája sa v čínskom meste Pingtan uskutočnil prvý zo série turnajov zaradených do Svetového pohára 2019 v plážovom volejbale v stoji telesne znevýhodnených športovcov.


Turnaj bol zároveň ako prvý (plážový volejbal TPŠ sa hrá od roku 2007) zaradený pod World ParaVolley (svetová športová organizácia pre volejbal TP). Podľa vyjadrenia predstaviteľov World ParaVolley je ich snahou splniť všetky podmienky pre zaradenie plážového volejbalu v stoji do programu PH 2028 s ukážkou v Paríži 2024. „Sme veľmi radi, že sa vďaka podpore SZTPŠ mohlo tohto turnaja zúčastniť i naše jedno reprezentačné družstvo - pravidlá povoľujú účasť dvoch družstiev z každej krajiny. Reprezentovali nás Juraj Kucej, Martin Dubovský a Rudolf Makovini. Pre zranenie sa do prípravy nezapojili naše dlhoročné opory Pavol Sedlák a Josef Mihalco. Pred Petrom Nádaskym dostal prednosť Rudolf Makovini. Činskí organizátori pripravili Svetový pohár 2019 na vysokej športovej úrovni priamo pri mori. Škvrnou turnaja bolo, že niektorí hráči z Kazachstanu, Lotyšska a Kanady nedostali včas víza a tak sa družstvá z týchto krajín SP nezúčastnili“, informovala reprezentačná trénerka Helena Hanková. Na turnaj štartovalo deväť družstiev zo siedmich krajín sveta (USA, Nemecko, Poľsko, Slovensko, India, Austrália a Čína) a aj dve ženské družstvá (USA, Čína). Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo systémom s každý s každým na dva vyhraté sety. Slováci v skupine B po víťazstvách nad Indiou 2, USA a prehrou s Poľskom 1 (1:2) obsadili druhé miesto. V ďalšom kole sa stretli s tretím zo skupiny A, s družstvom India 1. Vyhrali 2:1 a o postup do finále ich čakalo družstvo USA. &…

Boccia: v Michalovciach všetky skupiny

Počas víkendu pokračuje celoštátna súťaž boccistov druhým ligovým kolom. To sa celé odohrá v Michalovciach - v sobotu 18. mája nastúpia hráči skupín BC1, BC3 a BC5, o deň neskôr skupiny BC2 a BC4. 


Druhé ligové kolo organizuje opäť SZTPŠ a usporiadateľom je ŠK ZOM Prešov. Odohrá sa v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova.   Viac na http://www.zompresov.sk/sk-boccia-zom-presov/druhe-slovenske-boccia-ligove-kolo-michalovciach

Marek Gergely víťazne v ukrajinskom Charkove

Najlepší slovenský tenista na vozíku vyhral turnaj Charkov Open, ktorý sa odohral v dňoch 9. - 12. mája. Vo finále porazil bývalú svetovú 19-ku Španiela Francesca Tura 7:6, 4.6, 6:4.


„V Top20 sa môj súper nachádzal síce v roku 2010, ale stále to vie. Zviedli sme spolu tri dramatické sety a výborný zápas napokon dopadol v môj prospech, z čoho mám radosť“, povedal po návrate Marek. Aktuálne sa posunul vo svetovom renkingu na 47. priečku a teraz ho čakajú tri týždne tréningu. V dôsledku nevľúdneho počasia využíva momentálne vnútorné kurty NTC. „Už v júni ma čaká ďalšia séria troch turnajov – začnem ju na Slovakii Open v Trnave, potom príde na rad Prostějov napokon poľská Wroclaw. Až do júna budúceho roku to bude poriadna naháňačka za bodmi na Tokio, kde by som už nechcel chýbať“, doplnil. Pred Charkovom štartoval na dvoch turnajoch a v oboch prehral semifinále. Na Buchlberg Open v Nemecku (25. - 28. apríl) zostal na rakete Rakúšana Thomasa Flaxa a v Padove na Contapi Open (2. - 5. mája) prehral s Holanďanom Carlosom Ankerom (38.)  Vo štvrťfinále však vyradil stále sa lepšiaceho Francúza Geoffroya Jasiaka 6:3, 6:2.  

Odmeňovanie mimoriadnych výkony v druhom čítaní

Návrh odmeniť mimoriadne výkony športovcov posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Má sa týkať tých športovcov, ktorí sa na významných medzinárodných športových podujatiach športovými úspechmi významnou mierou zaslúžili o propagáciu a dobré meno SR v zahraničí.


Návrh nového zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti predložili poslanci za Most-Híd Béla Bugár, Tibor Bastrnák, Elemér Jakab a László Balódi. Podľa nich má zákon do budúcna motivovať ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Navrhovaná úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže. Predstavitelia Mosta-Híd si myslia, že takýto nárok v slovenskom právnom poriadku chýba a pripomínajú, že je bežný napríklad v Maďarsku, Poľsku, Rusku, Rumunsku či na Ukrajine. "Jednou z podmienok pre vznik nároku na príspevok je dosiahnutie stanoveného veku oprávnenej osoby. Návrh zákona navrhuje dosiahnutie 35 rokov veku. Predpokladá sa, že pri podmienke dosiahnutia 35 rokov veku sa nárok na príspevok bude týkať asi 80 – 90 osôb," podotkli. Ako poslanci uviedli v dôvodovej správe k návrhu zákona, nárok na príspevok za zásluhy by mal vzniknúť len osobám, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky. Rovnako by sa to malo týkať športových reprezentantov Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky, ktorí sa v období od 28. októbra 1918 zúčastnili na medzinárodných športových podujatiach ustanovených zákonom, pričom na takomto medzinárodnom športovom podujatí získali ocenenie zlatou, striebornou alebo bronzovou…

   Dva strieborné kovy pre Patrika Kurila

V talianskej Corridonii sa v dňoch 9. - 12. mája konalo prvé kolo UCI svetového pohára 2019 v cestnej paracyklistike. Slovensko na tomto podujatí reprezentovalo osem pretekárov.


Anna Oroszová (WH3), Patrik Kuril (MC4), Ondrej Strečko (MC5), Ľubomír Jančí (MT2), Juraj Práger (MB) s pilotom Jánom Gallikom, Daniel Kukľa (MH4) a Miloš Hudec (MH3). Keďže pre Hudeca bol tento Svetový pohár premiérou na vrcholnom podujatí, pred pretekmi absolvoval zdravotnú klasifikáciu a bol zaradený do skupiny MH3. Program sa začal časovkou jednotlivcov a ako prví sa na štarte 9. mája predstavili handbikeri. Anna Oroszová, ktorá sa pred časom podrobila operácii ramena, obsadila 5. miesto, Daniel Kukľa skončil 19. a Miloš Hudec 25. V piatok pokračovala časovka skupinami C a B. Najviac sa darilo Patrikovi Kurilovi – po vynikajúcom výkone skončil na druhom mieste za Rusom Sergejom Pudovom. Tandem Juraj Práger/Ján Gallik obsadil v skupine MB 10. miesto a Ondrej Strečko bol v MC5 14. Cez víkend sa na identickej, náročnej a kopcovitej trati predstavili pretekári v cestných pretekoch. Ako prví opäť štartovali handbikeri, kde si v skupine WH3 zopakovala svoje umiestnenie z časovky A. Oroszová a obsadila 5. priečku. Rovnaké umiestnenie ako v časovke získal v MH3 aj M. Hudec (25. miesto) a D. Kukľa bol v MH4 dvadsiaty. V nedeľu ráno sa na trať vydali skupiny MC4 a MC5 spoločne. V druhom z 9 kôl išiel do úniku Patrik Kuril spolu so Sergejom Pudovom (obaja MC4), neskôr sa k nim pridala dvojica pretekárov z MC5 Daniel Abraham Gebru (NED) a Lauro Ceasar Mouro Chaman (BRA). Táto štvorica si postupne vypracovala 3-minútový náskok pre hlavným poľom, ktorý udržala až do cieľa. V…

Biliardové ME aj s dvojicou Slovákov

V talianskom Trevise sa na prelome apríla a mája uskutočnili Majstrovstvá Európy v biliarde, na ktorých spolu s chodiacimi majú svoju kategóriu aj vozíčkari. Slovensko reprezentovali Peter Macho a Peter Šelinga.


Hralo sa dvojité KO a prvou hrou na programe bola hra č. 10. Najskôr zasiahol do hry P. Šelinga, ktorý hral prvý zápas s Maxymom Tiuftiaevom z Ukrajiny, zvíťazil 5:3 a dostal sa na vyhranú stranu, kde už bol po lose zaradený P. Macho a v ňom hral proti Belgičanovi Davidovi Himpemu a tiež zvíťazil 5:3. V tom istom kole prehral P. Šelinga s niekoľkonásobným majstrom Európy Írom Fredom Dinsmorom 1:5 a to ho preradilo na prehratú stranu. Tam ho čakal Danijel Savic z Rakúska, ktorého porazil 5:0. V ďalšom zápase mal P. Macho za súpera  Angličana Tonyho Southerna no prehral 1:5 a to ho zaradilo na prehranú stranu, kde ho čakal v zápase o top 8 niekoľkonásobný šampión Henrik Larsson zo Švédska. Bol to ťažký zápas a Peter prehral 3:5. V rovnakej pozícii o top 8 bol aj P. Šelinga, ktorý hral proti Lotyšovi Kasparsovi  Turksovi. Nepremieňal šance a tiež prehral 2:5.  V hodnotení obaja hráči obsadili 9. miesto. Druhou hrou turnaja bola hra č. 8. Ako prvý zasiahol do hry P. Macho, na ktorého čakal Slovinec David Slacek.  Macho vyhral hladko 5:2. P. Šelinga mal opäť za súpera Danijela Savica. Vyhrával 4:2, Savic vyrovnal na 4:4 a potom Šelinga nedal poslednú guľu a prehral 4:5. Na víťaznej strane čakal na Macha ďalší Slovinec Matej Brajkovič a prehral hladko 0:5. Tým pádom boli obaja hráči na prehranej strane, ak chceli pokračovať, tak museli vyhrať ďalší zápas. P. Machovi los priradil Lotyša Kasparsa Turksa. Macho prehrával 1:4 a vyrovnal na 4:4.  V rozhodujúcej hre ho jediné nesprávne…

Zlatý finiš vo veternom Hannoveri

Na streleckých pretekoch ISCH v nemeckom Hannoveri vybojovala v posledný súťažný deň zlatú medailu naša najúspešnejšia reprezentantka v tomto športe Veronika Vadovičová v disciplíne R2 – vzduchová puška ženy v stoji.


V kvalifikácií strelila 624,6 bodu a skončila druhá za Irynou Sčetnikovou z Ukrajiny (624,8 b.) „Vo finále sa ale Veronika nedala a súkala také rany, že aj publikum tlieskalo. Poslednú ranu Veronika zakončila najvyššou možnou 10,9 a s prehľadom vyhrala o 5 bodov, čo je neuveriteľný náskok. Zároveň strelila 251,8 bodov. Keďže sa nestrieľalo na zazmluvnený terčový systém Ascor, ale Meyton, išlo o neoficiálny svetový rekord“, informoval reprezentačný tréner Milan Goleňa. Inak slovenská medailová žatva sa tentokrát nekonala, aj keď výsledky neboli podľa jeho slov úplne najhoršie. Preteky ovplyvnilo nevľúdne počasie – na vonkajšej strelnici bola zima a strelci strieľali v šáloch a čiapkach. Navyše bolo veterné a daždivé počasie, čo v tomto športe značne komplikuje život účastníkom. Navyše aj tréningy boli obmedzené, keďže na strelnici mali preteky aj zdraví strelci a bolo ťažké zosynchronizovať tréningový plán. Aj v Hannoveri bola pritom možnosť vystreliť si chýbajúce limity pre MS 2019 v Sydney pre tých, ktorí ich dovtedy nestihli. Hneď prvý súťažný deň bola na programe disciplína R3 – vzduchová puška v ľahu, kde sa predstavila naša najpočetnejšia základňa: Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský, Radoslav Morvay, Jozef Široký a nový úspešne klasifikovaný strelec Tomáš Libárdi,  pre ktorého to bola zahraničná premiéra. „Veronika s Radkom Malenovským začali veľmi dobre, keď Veronika skončila v kvalifikácií prvá s počtom 639,8 b. a Radko zaostal…

Jubileum Poliakov aj so slovenskou účasťou

Poľský paralympijský výbor, ktorý vznikol v roku 1998, oslávil v piatok 10. mája vo Varšave svoje 20. výročie v medzinárodných štruktúrach IPC. Pri tejto príležitosti, boli udelené ceny najvýznamnejším športovcom, trénerom, aktivistom a partnerom výboru.


Na slávnostnom podujatí, ktoré podporil svojou prítomnosťou aj prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda, zastupoval SPV Maroš Čambal.

Prvé zakladajúce stretnutie Poľského paralympijského výboru (PPV) – Polski Komitet Paraolimpijski - sa uskutočnilo 16.  septembra 1998 a prvé Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 10. októbra 1998. Dňa 14. mája 1999 bol PPV oficiálne prijatý do štruktúr IPC. Prezident Duda udelil štátne vyznamenania zakladateľom PPV.

20 rokov PPV v medzinárodných štruktúrach je veľkým jubileom, ktorý sa vyznačuje mnohými športovými úspechmi. V súčasnosti má Poľsko v letnej klasifikácii všetkých čias 9. miesto, čo je zdrojom pýchy a výzvou na udržanie tejto pozície. „V posledných rokoch sa situácia paralympijského hnutia neustále zlepšovala. Okrem rekordných výdavkov na športové aktivity osôb so zdravotným znevýhodnením z vládnych inštitúcií - Ministerstva športu a cestovného ruchu a Štátneho fondu pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých ľudí - výbor nadviazal spoluprácu s mnohými partnermi a sponzormi“, zdôraznil predseda PPV Lukasz Szeliga.


Slováci so striebrom a bronzom v súťaži družstiev

Finálovými zápasmi súťaže tímov vyvrcholil včera v Lašku XVI. ročník turnaja Slovenia Open 2019 v para stolnom tenise. Najlepšie si počínala dvojica Ján Riapoš - Martin Ludrovský (TT2), ktorá našla premožiteľa až vo finále a obsadila druhé miesto.


V základnej skupine zdolali Slováci prvý tím Kórei 2:1, Srbsko aj čílsko - český tím zhodne 2:0, vo štvrťfinále druhý tím Kórei 2:1 a v semifinále Španielsko tiež 2:1. Vo finále prehrali 0:2 s francúzskym tímom Lamirault - Molliens. O bronz sa postaral Richard Csejtey v spoločnom družstve s Belgičanom Ledouxom (TT8), ktorí prehrali v semifinále s Čínou 1:2. Ďalšie slovenské družstvá dopadli nasledovne: TT4 (Mihálik, Trávníček, Mészáros) skončili vo štvrťfinále po prehre s Poľskom 1:2, TT6 (Csémy – Nagy) nepostúpili zo skupiny a TT7 (Jambor – Valach) v osemfinále po prehre s Dánskom1:2. V súťaži jednotlivcov sme získali dva bronzové kovy zásluhou Riapoša a Ludrovského.