Rozdiel vo výkonnosti tréning vs. súťaž

Ústrednou témou športového psychológa Petra Kuračku na dnes  je rozdielna výkonnosť na tréningu a v súťaži.


SOM „TRÉNINGOVÝ HRÁČ“ Rozdielna výkonnosť na tréningu a v súťaži je jedným z častých problémov, s ktorými sa stretávam vo svojej praxi. Klasickým príkladom je športovec, ktorý nie je v súťaži schopný podať taký kvalitný výkon, ako podáva bežne na tréningu. Na tréningu si verí, necíti tlak, stres, je pokojný a v pohode. Aj keď urobí chybu, príliš sa tým nezaoberá a ďalej sa koncentruje na aktuálnu úlohu. Výsledkom toho je relatívne konzistentná tréningová výkonnosť. Podobné výkony však nie je schopný zopakovať v súťaži alebo na zápase (zápas a súťaž budem v celom texte zastrešovať pojmom súťaž). Príčinou takýchto rozdielnych výkonov sú práve odlišné psychologické podmienky na tréningu a v súťaži. Súťažné podmienky prinášajú vyššiu mieru stresu a psychického tlaku. Často proti nám stoja aj kvalitnejší a motivovanejší súperi ako na tréningu. Prípadne súperi, ktorých tak dobre nepoznáme alebo o ktorých nemáme toľko informácií. Preto je prirodzené, že občas sú aj výkony rozdielne. V súťaži sa športovec môže cítiť pod väčším tlakom, je v strese, nervózny. Veci, ktoré počas tréningu bežne zvláda, nedokáže predviesť v momentoch, kedy na tom najviac záleží. Vo svojich myšlienkach sa zaoberá napríklad: „Ako budú môj výkon hodnotiť ostatní? Čo ak sa mi to nepodarí? Čo ak urobím príliš veľa chýb? Snáď nepokazím hneď začiatok súťaže. Čo bude hovoriť tréner, ak to „pokašlem“? Čo ak všetkých sklamem? Čo ak sa úplne znemožním?“ Podobné myšlienky sa…

Životné minimum a niektoré kompenzačné príspevky od 1.7.2013

Dňa 29.6.2013 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 186/2013 Z.z., o úprave súm životného minima. Opatrenie s účinnosťou od 1. júla 2013 stanovuje sumu životného minima na 198,09 Eura mesačne.


Zo sumy životného minima sa vypočítavajú niektoré príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na základe uvedeného zvýšenia sumy životného minima od 1.7.2013 sa preto zvyšujú aj niektoré kompenzačné príspevky.Prepočítaná výška niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1.7.2013:peňažný príspevok na osobnú asistenciu: 2,76 Eura za 1 hod. osobnej asistenciepeňažný príspevok na prepravu: najviac 101,07 Eura mesačnepeňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie:skupina chorôb (fenylketonúria, cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, celiakia): 36,77 Eura mesačneskupina chorôb (diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka, syndróm krátkeho čreva, chronické poškodenie pankreasu, systémový lupus erytematodes, Sjogrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu): 18,39 Eura mesačneskupina chorôb (chronická insuficiencia obličiek, zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania): 11,04 Eura mesačnepeňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,39 Eura mesačnepeňažný príspevok na…

Slovakia Open 2012 - ONLINE

Vo štvrtok(24.5.) a v sobotu(26.5.) môžete sledovať výkony našich reprezentantov v stolnom tenise aj online na televízii Huste.tv


Výsledky zápasov a ďaľšie informácie nájdete na stránke turnaja Slovakia Open 2012


Remata - Otvárame sezónu

Otvárame sezónu v našom lyžiarskom stredisku.


Dňa 12.12.2010 o 9:00 otvárame sezónu v našom lyžiarskom stredisku.

V tento deň Vás pozývame lyžovať ZADARMO (platí pre denné aj večerné lyžovanie)


Remata - otvorenie sezony


Otázky a odpovede k zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravo

Odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s implementáciou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


K § 2 ods. 4Ak nie je predpoklad (v horšom prípade, ak lekár nevie predpokladať), že nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného stavu bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov, je možné z uvedeného dôvodu neurčiť mieru funkčnej poruchy?V súlade s ustanovením § 2 odsek 4, ak nie je možné určiť mieru funkčnej poruchy z dôvodu, že funkčná porucha nebude z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia trvať dlhšie ako 12 mesiacov (nejde o situáciu , ak lekár nevie predpokladať trvanie FP, k takejto situácii by ani nemalo v praxi dôjsť), posudkový lekár v lekárskom posudku skonštatuje túto skutočnosť a na základe toho, je potrebné prijať záver, že FO nie je občanom s ŤZP.K § 11 ods. 10Ako bude žiadať FO posudkového lekára o prítomnosť pri posúdení zdravotného stavu?FO ŤZP písomne požiada príslušný orgán o prítomnosť pri posúdení zdravotného stavu. Formu písomnej žiadosti zákon neustanovuje. To znamená, že FO ŤZP môže uviesť túto skutočnosť (požiadavku) nielen v samostatnom podaní, ale aj priamo v žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, a to aj vo formalizovanom vzore žiadosti, napr. v časti odôvodnenie žiadosti.K § 14 ods. 4V § 14 ods.4 je odkaz na § 49 ods.10 zákona č. 448/2008 Z. z., chýba odkaz aj na ods.12). Podľa uvedeného nie je možné hodnotiť u detí stupeň odkázanosti.Ide o legislatívno-technický nedostatok, navyše odkazy pod čiarou podľa Legislatívnych…

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol

Oznamujeme Vám, že Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (317/2010 Z.z.) a Opčný protokol (318/2010 Z.z.) boli publikované v Zbierke zákonov, čiastky 122 a 123 z 10. 7. 2010 (v prílohe).


Dohovor i Opčný protokol nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku dňa 25. júna 2010.

 

 


Exekutíva EPV rokovala v Brne

Počas uplynulého víkendu sa v Brne zišla exekutíva Európskeho paralympijského výboru a rokovala práve v čase konania už II. ročníka Športových hier postihnutej mládeže, ktoré boli zároveň testovacím podujatím pripravovaných Európskych paralympijských hier mládeže.


Na hrách, ktoré boli zároveň testovacím podujatím Európskych paralympijských hier mládeže sa zúčastnili 316 mladých športovcov z 10 krajíi a medzi nimi 48 športovcov zo Slovenska /Košice, Poprad, Bratislava/. Projekt Európskych hier patrí medzi konkrétne kroky navrhovanej stratégie EPV k rozvoju paralympijského športu na starom kontinente na obdobie rokov 2010 - 2014. Prvé hry pod patronátom EPV by sa mali uskutočniť na budúci rok a práve mesto Brno by mohlo byť ich hostiteľským miestom. Hovorilo sa i o ďalších pripravovaných možnostiach napĺňania vízií spojených s rozvojom /tie však budú viazané na objem získaných financií/, ako aj o príprave budúcoročného riadneho generálneho zhromaždenia EPV, ktorého miestom konania bude buď Moskva alebo Rím. EPV sa postupne začleňuje do všetkých európskych štruktúr so snahou o spoluprácu na partnerskej báze s cieľom získať potrebné financie na realizáciu priorít. Už v tomto roku sa podarilo získať grant z EÚ, ktorý dáva určité predpoklady na nové stimuly, ktoré by mohli pomôcť NPV v rozvoji.


STV3 - Aréna

Slovensko na Zimnej paralamypiáde 2010.
V pondelok 5.4. 2010 o 20.15h sa uskutocní televízna Aréna na STV3 k X.ZPH Vancouver 2010 ako aj beseda s medailistami.


Moderuje Stano Ščepán

Repríza:

  • Utorok 6.4.2010 - 14:40
  • Streda 7.4.2010 - 11:45

 

 

 


Po búrke prišla bronzová medaila

Slovenskí zdravotne postihnutí plavci potvrdzujú na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v brazílskom Riu de Janeiro vysokú kvalitu. Viera Mikulášiková v pretekoch na 50 m voľným spôsobom skončila časom 29,58 s tretia a vybojovala si tak na tomto šampionáte po striebre na 200 m polohové preteky už svoj druhý vzácny kov.


Preteky MS, ktorých dejiskom je otvorený areál neďaleko svetoznámeho štadiónu Maracana, museli v dôsledku silnej búrky dokonca prerušiť.

Aj ďalší slovenskí reprezentanti dosahujú pri svojich vystúpeniach lepšie výkony ako sú ich osobné rekordy. Zrakovo postihnutá Karin Petrikovičová zaplávala 50 m v. sp. za 30,65 s a skončila šiesta. Margita Prokeinová v kategórii telesne postihnutých dosiahla na rovnakej trati svoj tohtoročný najlepší čas 39,45 s, čo jej stačilo na 10. miesto.

Gabriel Izof posunul svoje osobné maximum na 100 m polohové preteky v rozplavbe na 1:17,24, vo finále dokonca na 1:15,45 a zaradil sa na 7. priečku. Hneď za ním na 8. pozícii doplával Roman Buchta takisto v osobnom rekorde 1:18,78 min. Na 50 m v. sp. si zlepšili osobné rekordy Roman Buchta na 29,15 s, Miroslav Šušnyák na 29,25 s a Michal Beracka na 29,82 s. Na postup do finále to však ani jednému nestačilo.

 

(SITA, vg)


Dočasná odstávka www stránok

Vážení návštevníci,
prevádzkovateľ oficiálnych www stránok SPV v snahe neustále skvalitňovať poskytované služby pre vás, pristúpil ku zmene poskytovateľa telehousingových služieb.


S ohľadom na túto skutočnosť bude 5.12.2009 uskutočnené sťahovanie technológie z pôvodného telehousingu. Celá operácia by mala začať o 10:00 a nemala by trvať dlhšie ako 5 hodín.

Po jej ukončení očakávame radikálne zvýšenie dostupnosti serverov a možnosť poskytovať nové služby.

S pozdravom
Slovenský paralympijský výbor