Slávnostný sľub členov SPD Rio 2016 v Riu do rúk prezidenta republiky