29 spoločný rafting vodákov,paralympionikov a zástupcov SPP