24 Prijatie členov výpravy PH Londýn 2012 na Úrade vlády SR