23. 13.sept.201ž - Návšteva ministra MŠVVaŠ SR P.Plavčana v Slovenskom dome