Kontakt

Slovenský paralympijský výbor

Zobraziť zväčšenú mapu
Benediktiho 5
811 05 Bratislava I
E-Mail:
spcoffice@spv.sk
Telefón:
+421 2 577 897 00
Fax:
+421 2 544 146 84
IČO:
31 745 661
Účet:
485 493 9001/5600
Banka:
Prima banka, a.s.

Sekretariát

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

PhDr. Ján Riapoš, PhD.predseda

Telefón:
+421 2 577 897 00
Juraj Medera

Juraj Mederazodpovedný za oblasť mládeže

Telefón:
PaedDr. Samuel Roško, MBA

PaedDr. Samuel Roško, MBAGenerálny sekretár SPV a Vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a vzdelávania v športe

Telefón:
+421 2 577 897 14
Ing. Tomáš Varga

Ing. Tomáš VargaVedúci oddelenie vybraných športov a podujatí

Telefón:
+421 2 577 897 21
Maroš Čambal

Maroš ČambalVýkonný riaditeľ

Telefón:
+421 2 577 897 13
Ing. Eva Šišková

Ing. Eva ŠiškováVedúca oddelenia ekonomicko-mzdovej agendy

Telefón:
+421 2 577 897 12
Mgr. Martina Balcová

Mgr. Martina BalcováProjektový manažér

Telefón:
+421 2 577 897 19
Mgr. Dáša Rezníčková

Mgr. Dáša RezníčkováVedúca oddelenie činností sekretariátu

Telefón:
+421 2 577 897 00
doc. RNDr.  Ján Bezecný, CSc.

doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.Kontrolór SPV

E-Mail:
jbezecny@centrum.sk
Telefón:

Kontaktný formulár

Položky označené sú povinné.