Názov Dátum Formát Odkaz
Povolenie na použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste - Tlačivá 03.06.2020  XLS Stiahnuť
Preberací protokol - Tlačivá 01.01.2020  DOCX Stiahnuť
Správa z akcie - Tlačivá 01.01.2020  DOCX Stiahnuť
Vyúčtovanie nákladov športovej prípravy CŠČM - Tlačivá 22.08.2018  XLS Stiahnuť
Vyúčtovanie nákladov športovej prípravy CPPM - Tlačivá 22.08.2018  XLS Stiahnuť
Žiadosť o preddavok - zahraničná pracovná cesta - Tlačivá 07.12.2015  XLSX Stiahnuť
Žiadosť o preddavok - domáca pracovná cesta - Tlačivá 07.12.2015  XLSX Stiahnuť
Zhodnotenie ročného cyklu - Tlačivá 07.12.2015  XLSX Stiahnuť
Vyúčtovanie preddavku - zahraničné podujatia - Tlačivá 07.12.2015  XLSX Stiahnuť
Vyúčtovanie preddavku - domáce podujatia - Tlačivá 07.12.2015  XLSX Stiahnuť
Vyúčtovanie nákladov športovej prípravy - Tlačivá 07.12.2015  XLS Stiahnuť
Výkaz evidencie vykonanej práce - Tlačivá 07.12.2015  XLSX Stiahnuť
Prezenčná listina - Tlačivá 07.12.2015  XLS Stiahnuť
Diéty účet prezenčná listina - Tlačivá 07.12.2015  XLS Stiahnuť
Diéty prezenčná listina - Tlačivá 07.12.2015  XLS Stiahnuť