Názov Dátum Formát Odkaz
ŠT-01-2017 - novela Štatút ŠTK - Smernice 24.04.2019  PDF Stiahnuť
Manuál personalistiky - Smernice 07.08.2018  PDF Stiahnuť
Štatút reprezentanta - smernica ŠT 02 - 2017 - Smernice 02.06.2018  PDF Stiahnuť
Práva reprezentanta - smernica SM 01 - 2017 - Smernice 02.06.2018  PDF Stiahnuť
Práva repre-trénera - smernica SM 02 - 2017 - Smernice 02.06.2018  PDF Stiahnuť
Organizačné a finančné zabezpečenie podujatí a športovej prípravy reprezentácií SR v športoch IPC - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Štatút, rokovací poriadok a volebný poriadok VZ SPV - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Registratúrny poriadok - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Pracovný poriadok - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Smernica k čerpaniu finančných prostriedkov určených na Vybranych športovcov - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Prihlasovanie na IPC podujatia - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní SPV - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Licencovanie športovcov v IPC - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Antidopingové pravidlá - Smernice 17.01.2018  PDF Stiahnuť
Disciplinárny poriadok - Smernice 17.01.2018  PDF Stiahnuť
Smernica o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov - Smernice 01.04.2017  PDF Stiahnuť
Usmernenie k financovaniu športov v SPV - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica Slovenského paralympijského výboru o cestovných náhradách - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní Slovenského paralympijského výboru - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Dodatok ku Smernici o cestovných náhradách v SPV - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť