Názov Dátum Formát Odkaz
Priebežné vyúčtovanie 08/2018 - Priebežné vyúčtovanie 25.09.2018  XLS Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie 07/2018 - Priebežné vyúčtovanie 24.08.2018  XLS Stiahnuť
Vyúčtovanie nákladov športovej prípravy CŠČM - Tlačivá 22.08.2018  XLS Stiahnuť
Vyúčtovanie nákladov športovej prípravy CPPM - Tlačivá 22.08.2018  XLS Stiahnuť
Manuál personalistiky - Smernice 07.08.2018  PDF Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie 06/2018 - Priebežné vyúčtovanie 25.07.2018  XLS Stiahnuť
Výročná správa 2017 - Výročná správa 28.06.2018  PDF Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie 05/2018 - Priebežné vyúčtovanie 25.06.2018  XLS Stiahnuť
Kontrolná komisia SPV 31.5.2018 - Zápisnice 05.06.2018  PDF Stiahnuť
Štatút ŠTK - smernica ŠT 01 - 2017 - Smernice 02.06.2018  PDF Stiahnuť
Štatút reprezentanta - smernica ŠT 02 - 2017 - Smernice 02.06.2018  PDF Stiahnuť
Práva reprezentanta - smernica SM 01 - 2017 - Smernice 02.06.2018  PDF Stiahnuť
Práva repre-trénera - smernica SM 02 - 2017 - Smernice 02.06.2018  PDF Stiahnuť
Priebežné vyúčotvanie 04/2018 - Priebežné vyúčtovanie 25.05.2018  XLS Stiahnuť
Priebežné vyúčotvanie 03/2018 - Priebežné vyúčtovanie 25.04.2018  XLS Stiahnuť
Organizačné a finančné zabezpečenie podujatí a športovej prípravy reprezentácií SR v športoch IPC - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Štatút, rokovací poriadok a volebný poriadok VZ SPV - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Registratúrny poriadok - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Pracovný poriadok - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Smernica k čerpaniu finančných prostriedkov určených na Vybranych športovcov - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť