Číslo 2/2018

2/2018

Stiahnuť

  • Najúspešnejšie slovenské ZPH
  • Platforma „Sme si rovní“ otvára témy
  • Traja majstri sveta z Cheongju
  • Corex Slovakia Open 2018 otestoval aktuálnu formu