Číslo 1/2016

1/2016

Stiahnuť

  • Slovensko má istých 20 miesteniek
  • Obojživelník z Kramárov
  • Dve vyznamenania pre Jozefa Metelku
  • Kemp pod taktovkou trénerskej legendy
  • Perspektívy športu talentovanej mládeže do roku 2020