Na kolesách do škôl

Na kolesách do škôl

Projekt „Na kolesách do škôl“ je významnou súčasťou kampane „Na kolesách proti rakovine“. Jeho ústrednou myšlienkou je zapojiť deti a mládež na školách do športu a pohybových aktivít, prostredníctvom absolvovania jazdy technickej zručnosti na bicykli. Mladú generáciu tak chceme motivovať k zmysluplnej účasti na voľnočasových aktivitách a prebudiť v nich športového ducha a zdravú súťaživosť. Práve v športovej súťaži si môžu mladí ľudia „otestovať“ mieru svojich schopností, dozvedieť sa viac o svojej škole, meste a obohatiť svoje zážitky o stretnutia s významnými športovými osobnosťami paralympijského hnutia.

Dôležitým obohatením myšlienok projektu v roku 2014 bude aj zapojenie žiakov špeciálnych škôl do jeho aktivít. Našou snahou je umožniť deťom so zdravotným znevýhodnením participovať na vzájomnej komunikácii a aktívnej spolupráci so svojimi rovesníkmi, ku ktorým bol osud o čosi viac priaznivý. Práve spoločný cieľ byť úspešní, zvíťaziť v súťaži spojením svojich síl, či schopností, bude dôležitou motiváciou pre obe strany napĺňať myšlienky integrácie a odstraňovania bariér v myslení ľudí tou najprirodzenejšou formou. Preto vo finálových kolách bude jazda zručnosti na bicykli doplnená o prekážkovú dráhu pre telesne, alebo zrakovo znevýhodnených žiakov a do konečného hodnotenia sa bude započítavať celkový dosiahnutý čas, či celkový počet získaných bodov.

Cieľovou skupinou nášho projektu sú žiaci základných škôl bežného typu a špeciálnych základných škôl vo veku 6 - 13 rokov. Športový program projektu bude prebiehať v dvoch kolách. I. kolo sa uskutoční individuálne na jednotlivých základných školách a špeciálnych základných školách, víťazi ktorých postupujú do druhého - finálového kola. Finálové II. kolo prebehne na princípe regionálnej príslušnosti škôl v mestách Žilina, Poprad, Partizánske a Bratislava. V rámci druhého finálového kola budú losovaním vytvorené zmiešané dvojčlenné družstvá – jeden reprezentant školy bežného typu a jeden reprezentant špeciálnej školy, pričom do konečných výsledkov súťaže sa počíta ich spoločný výsledok.

Organizáciu prvého kola ponechávame na jednotlivých školách, ktoré sa do projektu zapoja. Týmto školám bude zaslaný športovo-technický predpis súťaže a propagačné materiály. Každá škola, ktorá sa do projektu zapojí, získa od Slovenského paralympíjskeho výboru aj malý motivačný balíček, obsahujúci futbalovú a basketbalovú loptu.

II. kolo projektu zabezpečuje Slovenský paralympijský výbor, vrátane hodnotných cien, určených pre najúspešnejšie družstvá.