Informácie pre športovcov

VV SPV schválil na návrh Štábu ZPH zaradenie športovcov do tímu pre ZPH Soči 2014. V tíme je zaradených 31 športovcov a 7 navádzačov a to v curlingu, hokeji na sánkach, snowbordingu a v zjazdovom lyžovaní.


IPCAS oznámila termíny zverejňovania rankingového postavenia pre najbližšiu sezónu.


V sezóne 2012/2013 bude IPCAS aktualizovať rankingové listiny na základe získaných bodov nasledovne:

1º List - 01 November 2012
2º List - 02 December 2012
3º List - 15 December 2012
4º List - 06 January 2013
5º List - 01 February 2013
6º List - 08 February 2013
7º List - 01 March 2013
8º List - 01 April 2013
9º List - 01 May 2013
10º List - 01 Jun 2013
11º List - 01 July 2013


Preberanie vecí na PH Londýn pre schválené tímy sa uskutoční v termíne od 19.- 27. júla 2012.


Termíny prevzatia sú určené po dohode s vedúcimi športov. Je potrebné sa u nich informovať o podrobnostiach. Každý športovec si prevezme kufor a cestovnú tašku, pričom do odjazdu do dejiska hier si ponechá u seba len kufor a nabalenú cestovnú tašku doručí na SPV v stanovenom termíne, najneskôr však do 10. augusta /táto batožina bude súčasťou nákladného carga, ktoré bude odovzdané prepravnej spoločnosti 13.8. 2012/. Batožina bude potom k dispozícii hneď v deň príjazdu do paralympijskej dediny už 24.augusta. Tešíme sa na stretnutie so všetkými.

PaedDr. Samuel Roško, vedúci výpravy SR.

Program do odjazdu na PH:

19.-27. 7. - prevzatie vecí na PH Londýn

10.8. - odovzdávka vecí do carga

21.8.- zraz SPD, prijatie u predsedu vlády SR o 15.00 hod.

22.8. - sľub u prezidenta SR o 11.00 hod.

23.8. - odlet prvej časti SPD

24.8. - odlet hlavnej časti SPD


IPC zverejnilo na svojej stránke kvalifikačné kritériá pre účasť na ZPH Soči 2014 a v plnom znení si ich môžte nájsť na

www.paralympic.org/Events/Sochi2014/Qualification


IPC sa oficialnym listom obrátilo na všetky NPV účastné na XIV. PH Londýn 2012 s upozornením na podmienky komerčného používania symboliky a športovcov - paralympionikov pred, počas a po ich skončení.


S odvolaním sa na Paralympijskú chartu sa bude za zneužitie považovať každé takéto konanie bez súhlasu IPC, NPV alebo LOCOG-u. Viac je možné sa dozvedieť v oficiálnom liste /vid priloha/.

Program stretnutia v dňoch 30.3.-1.4.2012 je zostavený tak, aby sme v rámci 3-dňového relaxačno-regeneračného pobytu s pozvanými členmi a hosťami stihli technicko-organizačné záležitosti príprav účasti slovenskej výpravy na XIV. PH v Londýne.


Podrobný program pracovného stretnutia Tímu PH Londýn 2012 Piatok 30. marca 2012 14.00 Zraz pozvaných /recepcia hotela Balnea Esplanade Palace/ 14.15 – 15.00 Registrácia účastníkov, ubytovanie 15.00 – 16.15 Individuálne konzultácie s lekármi kúpeľov 16.30 Pracovné stretnutie tímu v konferenčnej sále Palace 16.30 Privítanie a predstavenie tímu PH Londýn, informácie /organizačné a o PH Londýn / 17.00 – 17.30 Financovanie v roku 2012, dopingová problematika, otázky 17.30 – 18.00 Diskusia, doplnenie chýbajúcich údajov do databázy SPV, fotenie 18.30 Spoločná večera Voľný program Sobota 31. marca 2012 Kúpeľné procedúry v priebehu dňa podľa rozdelenia a odporúčania lekárov Kúpeľov Piešťany 08.00 - 9.30 Raňajky 10.00 – 12.30 Pracovné stretnutie – pokračovanie /diskusia, fotenie a skúšanie oblečenia/ 12.30 Spoločný obed, záver oficiálneho stretnutia 14.00 – 18.00 Voľný program - procedúry, relax a regenerácia 18.30 Večera Nedeľa 1. apríla 2012 Kúpeľné procedúry dopoludnia podľa rozpisu lekárov Kúpeľov Piešťany 08.00 - 9.30 Raňajky Individuálne odchody

V poradí druhé stretnutie tímu PH Londýn 2012 sa uskutoční znova v Piešťanoch v dňoch 30.3. - 1.4.2012, pričom rozhodnutie o pozvaných padne až po zasadaní Štábu PH dňa 16.3.2012. Po tomto termíne budú dotknutým na poskytnuté adresy zaslané oficiálne pozvánky spolu s programom. Tešíme sa na videnie.


Prvý krát v tomto roku sa v pondelok 30. januára stretli členovia štábu už v rozšírenom pléne s vedúcimi športov, aby riešili aktuálne úlohy smerujúce k účasti na XIV. PH Londýn 2012. V úvode odovzdal predseda SPV J. Riapoš novým členom štábu menovacie dekréty a poprial im a ich športovcom veľa síl a odhodlania do posledných mesiacov prípravy. I v ďalšom programe dominovali najmä témy súvisiace s plnením nominačných kritérií, programom príprav a športovou formou športovcov, ako aj finančným a zdravotným zabezpečením.


VV SPV schválil nominačné kritériá pre účasť na budúcoročné PH v Londýne. Viac nájdete v časti Londýn 2012 /kompletné znenie/.


Ďalšie v poradí tretie zasadanie Štábu PH Londýn sa uskutočnilo 12.augusta v priestoroch SPV. Hlavným bodom rokovania bolo hodnotenie plnenia kvalifikačných limitov športovcami, aktuálny stav prípravy, tvorba tímov v jednotlivých športoch a návrh nominačných kritérií pre účasť na PH. Zároveň bol štábu predložený návrh na lekára výpravy. Všetky pripravené návrhy predloží vedúci štábu S. Roško na VV SPV, kde po schválení budú zverejnené.