Názov Dátum Formát Odkaz
Usmernenie k financovaniu športov v SPV - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica Slovenského paralympijského výboru o cestovných náhradách - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní Slovenského paralympijského výboru - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Dodatok ku Smernici o cestovných náhradách v SPV - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica 1-2014 - vybraní športovci - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť