Názov Dátum Formát Odkaz
Smernica ŠTK - Smernice 25.01.2018  PDF Stiahnuť
Smernica 1/2017 - Smernice 01.04.2017  PDF Stiahnuť
Usmernenie k financovaniu športov v SPV - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica Slovenského paralympijského výboru o cestovných náhradách - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní Slovenského paralympijského výboru - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Dodatok ku Smernici o cestovných náhradách v SPV - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť
Smernica 1-2014 - vybraní športovci - Smernice 07.12.2015  PDF Stiahnuť