Názov Dátum Formát Odkaz
2% - zamestnanec Nadácia - 2 % 17.02.2016  PDF Stiahnuť
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov - 2 % 17.02.2016  DOC Stiahnuť
2% - fyzická osoba TYP B - 2 % 17.02.2016  ZIP Stiahnuť
2% - fyzická osoba TYP A - 2 % 17.02.2016  ZIP Stiahnuť
2 % zamestnanec - 2 % 17.02.2016  PDF Stiahnuť
2% - právnická osoba - 2 % 17.02.2016  ZIP Stiahnuť