Názov Dátum Formát Odkaz
Priebežné vyúčotvanie 03/2018 - Priebežné vyúčtovanie 2017 25.04.2018  XLS Stiahnuť
Organizačné a finančné zabezpečenie podujatí a športovej prípravy reprezentácií SR v športoch IPC - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Štatút, rokovací poriadok a volebný poriadok VZ SPV - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Registratúrny poriadok - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Pracovný poriadok - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Smernica k čerpaniu finančných prostriedkov určených na Vybranych športovcov - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Prihlasovanie na IPC podujatia - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní SPV - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Licencovanie športovcov v IPC - Smernice 31.03.2018  PDF Stiahnuť
Priebežné vyúčotvanie 02/2018 - Priebežné vyúčtovanie 2017 25.03.2018  XLS Stiahnuť
1/2018 - Časopis Paralympionik 05.02.2018  PDF Stiahnuť
Smernica ŠTK - Smernice 25.01.2018  PDF Stiahnuť
Antidopingové pravidlá - Smernice 17.01.2018  PDF Stiahnuť
Disciplinárny poriadok - Smernice 17.01.2018  PDF Stiahnuť
PREDBEZNA SPRAVA-vyuctovanie VZ c.SVS-OVS2-2016-031329-SOCHA R.KAUFMANA - Vyúčtovanie projektov 11.01.2018  PDF Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie 11/2017 - Priebežné vyúčtovanie 2017 25.12.2017  XLS Stiahnuť
3/2017 - Časopis Paralympionik 15.12.2017  PDF Stiahnuť
Výročná správa 2016 - Výročná správa 30.11.2017  PDF Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie 10/2017 - Priebežné vyúčtovanie 2017 25.11.2017  XLS Stiahnuť
Stanovy SPV - Stanovy 15.11.2017  PDF Stiahnuť